GVS (Gymnasie – virksomhed – samarbejde)

 

Formål

Projektets formål har været at styrke elevernes færdigheder i matematik og dansk, øge elevernes sociale og personlige kompetencer samt forbedre deres trivsel. Projektets mål skulle realiseres ved at etablere samarbejder mellem erhvervskontorer, virksomheder og gymnasier fordelt over hele regionen.

Parter

Kolding Gymnasium har været projektleder på projektet. Hertil har deltaget en række gymnasiale uddannelser (stx, hhx, htx) samt erhvervskontorer og virksomheder.

Leverancer

  • Anbefalinger til undervisningsforløb i samspil med virksomheder
  • Model for opbygning af samarbejder mellem gymnasier og virksomheder.
  • Dialogmanual for gymnasier til etablering af virksomhedskontakt
  • Fagligt netværk mellem gymnasier

Udvalgte resultater og erfaringer

Det er lykkedes projektet at etablere virksomhedssamarbejder og gennemføre undervisningsforløb i samspil med virksomheder. Evalueringen viser, at eleverne er blevet mere motiveret til at lære nyt i løbet af projektet. Dertil har virksomhedssamarbejdet bidraget til, at nogle elever bedre kan koble det de lærer på gymnasiet til det "virkelige" liv.

Evaluering

Projektets evalueringsrapport er tilgængelig her på Region Syddanmarks hjemmesiden.på Region Syddanmarks hjemmesiden.

Projektperiode

Projektet blev gennemført i perioden maj 2014 til juni 2016.

Projektets økonomi

Projektets samlede udgifter beløb sig til 2.614.583 kr., hvoraf 64 % blev finansieret af Region Syddanmarks uddannelsespulje.

Uddannelses-barometer

79 copy_copy 

af de 25-34-årige i Syddanmark har gennemført en ungdomsuddannelse.

20

lille effektmodel-5