Hands On

Formål

Projektet havde til opgave at få flere unge, herunder drenge, til at vælge og gennemføre en erhvervsfaglig uddannelse, herunder EUX. Projektet understøttede dermed både de nationale mål i den nye EUD-reform og regionens politiske mål om, at 95 % af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse. Projektet tog udgangspunkt i DM i Skills, som Trekantområdet var vært for i 2016. Samtidig sigtede projektet mod at skabe et tættere samarbejde mellem relevante aktører på erhvervsuddannelsesområdet ved at styrke de unges, deres forældres, grundskolelærernes og omverdenens viden om, hvilke muligheder der er ved at tage en erhvervsuddannelse.

Parter

Hansenberg (ansøger), Syddansk Erhvervsskole, EUC Lillebælt, Social- og Sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens, Campus Vejle, IBC, Vejen Business College, Erhvervsgymnasiet Grindsted, UU Lillebælt, UU Kolding, UU Vejen, UU Billund, UU Vejle, Trekantområdet Danmark, Skills Denmark

Leverancer

  • Gennemførsel af målrettet kommunikationsindsats før- og under DM i Skills
  • Succesfuld afholdelse af DM i Skills
  • Udviklet og afprøvet koncept for introdage

Udvalgte resultater og erfaringer

Hands On har succesfuldt arbejdet med en indsats målrettet kommunikation og formidling af DM i Skills og mulighederne i erhvervsuddannelser samt været drivkraft bag DM i Skills 2016. Samtidigt fik flere elever øget kendskab og viden om erhvervsuddannelser, flere vurderede erhvervsuddannelser som attraktive, og flere elever ville overveje at tage en erhvervsuddannelse efter folkeskolen. Der ses dog ingen forandring i de endelige resultater – en øget tilmelding til erhvervsuddannelserne. Projektet arbejdede kun i begrænset omfang med forankring og fik ikke arbejdet med facilitering af netværk, som det oprindeligt var tiltænkt. I og med at projektet ikke blev videreført, lykkedes forankringen kun i meget begrænset omfang. Enkelte elementer og arrangementer, som fx introdage, er dog i dag forankret i skolerne og videreføres fremadrettet.

Evaluering

Projektets evalueringsrapport er tilgængelig her på Region Syddanmarks hjemmside.

Projektperiode

Projektet blev gennemført i perioden januar 2011 – august 2016.

Projektets økonomi

Projektregnskabet udviser samlede udgifter på 2.658.970 kr., hvoraf 80 % blev finansieret af Region Syddanmarks uddannelsespulje.

Uddannelses-barometer

20

lille effektmodel-5

22-blaa

af afgangseleverne fra 9. og 10. klasse søger ind på en erhvervsuddannelse (Syddanmark 2014).