Professionelle relationer rykker

Formål

Projektets formål har været at udvikle den professionelle lærer-elev-relation for derigennem at skabe plads til trivsel og gode læringsmiljøer for de sårbare unge. Baggrunden har været, at stadig flere unge mistrives i større eller mindre grad, hvilket virker som en barriere for at gennemføre en ungdomsuddannelse.

Parter

HF & VUC FYN har været projektleder på projektet. Hertil har deltaget yderligere 10 forskellige ungdomsuddannelser og en folkeskole.

Leverancer

  • Der er udviklet en "kogebog" med 36 trivselsopskrifter på "den professionelle relation" mellem lærer og elev.
  • Der er udviklet en beredskabsplan til håndtering af mistrivsel.

Udvalgte resultater og erfaringer

Evalueringen af projektet viser, at de fleste elever, som har deltaget i projektet oplever, at deres trivsel i klasen/på holdet er god og samtidig at de fleste elever har lyst til at lære nyt. Ligeledes oplever de fleste lærere, at de er klædt tilstrækkeligt på til at skabe et godt socialt fællesskab – de magter "den professionelle relation".

Evaluering

Projektets evalueringsrapport er tilgængelig her (1,91 MB)

Projektperiode

Projektet løb i perioden august 2013 - januar 2016.

Projektets økonomi

Projektets samlede udgifter beløb sig til 5.632.512 kr., hvoraf 78 % blev finansieret af Region Syddanmarks uddannelsespulje.

Uddannelses-barometer

lille effektmodel-5

20

13-gul

af de syddanske unge, der afsluttede 9. klasse i 2013 har utilstrækkelige formelle dansk- og/eller matematikkundskaber.