KRÆS - Udvikling af kreavtive læreprocesser i gymnasiale forløb

Formål

Formåelt med projektet har været, at udvikle en HF/gymnasial linje, med vægtning af æstetiske/kreative temaer og aktiviteter såvel pædagogisk som fagligt, med henblik på at eleverne styrker deres innovative og kreative kompetencer, både som afsæt til en eliteuddannelse som udøvende kunstner og som et anderledes kvalificeret fundament for valg af videregående uddannelse.

Parter

Uddannelsen blev udviklet i et samarbejde mellem VUC Fredericia, IBC Fredericia-Middelfart, Højskolen Snoghøj og Det Danske Musicalakademi, Fredericia. UC Syddanmark, Anne-Marie Tyroll Beck fra Videnscenter for Ledelse, Organisation og Kompetenceudvikling har evalueret projekt KRÆS.

Leverancer

  • Projektet har styrket elevernes innovative og kreative kompetencer.
  • Der starter KRÆS hold med minimum 24 deltagere i 2009, 2010 og 2011.
  • At minimum 90 % af eleverne gennemfører og gennemførselsprocenten sammenlignes med gennemførselsprocenten på HF og VUC de sidste fem år.
  • At minimum 80 % af de gennemførende elever har et klart uddannelses mål ved afslutningen af deres forløb (for at sikre synlige og attraktive fremtidsperspektiver for de unge efter ungdomsuddannelsen).

Udvalgte resultater

Gennemførselsprocenten for de fire årgange på KRÆS er samlet set på 81.3 % og i 2009 startede 21 elever, i 2010 19 elever og i 2011 25 elever. Samlet set, for hel Hf 2006-2010, er gennemførselsprocenten på 42 % og dermed betragteligt lavere end for gennemførselsprocenterne på KRÆS. I rapporten "frafald på de gymnasiale uddannelser" er fuldførelsesprocenten på Hf på 72 %.

Evaluering

Du kan hente evalueringsrapporterne via nedenstående links:

Klik her (605 KB) for at læse projektets evalueringsrapport

Klik her (594 KB) for at læse projektets evalueringsrapport, delprojekt 1

Klik her (407 KB) for at læse projektets evalueringsrapport, delprojekt 2

Klik her (329 KB) for at læse projektets evalueringsrapport, delprojekt 3

Projektperiode

Projektet blev gennemført i perioden august 2008 – maj 2011

Projektets økonomi

 Projektet har fået bevilget 1.190.000 kr. af regionsrådet.

Uddannelses-barometer

22-blaa

af afgangseleverne fra 9. og 10. klasse søger ind på en erhvervsuddannelse (Syddanmark 2014).

13-gul

af de syddanske unge, der afsluttede 9. klasse i 2013 har utilstrækkelige formelle dansk- og/eller matematikkundskaber.

71-pink              

af eleverne, der startede på en erhvervsuddannelse i Syddanmark i 2013, ventes at gennemføre grundforløbet.