DM i Skills

Formål

DM i Skills er et fælles Danmarksmesterskab for landets elever på erhvervsskolerne. Det har haft tre formål, dels at dyrke talenterne – talentpleje, dels at eksponere uddannelserne på erhvervsskolerne, og endeligt være med til at hæve det faglige plan på erhvervsuddannelserne. Målet har været, at flest mulige grundskoleelever vælge en erhvervsuddannelse.

Parter

SkillsDenmark afholder Danmarksmesterskabet, i samarbejde med erhvervsskolerne, UU i Odense, Odense Kommune, Arbejdsmarkedets Parter, Erhvervsskolerne i Region Syddanmark, samt Grundskolerne i Region Syddanmark.

Leverancer

  • En opgavebank bestående af seks kasser med materiale, der kan rekvireres af lærere på grund- og erhvervsskoler.
  • Afholdelse af indledende konkurrencer for 9. klasser på 36 grundskoler i Region Syddanmark.
  • Målet om at få alle 9. klasser i landet med til DM i Skills, har ikke været muligt. Det forventes fra projektets side, at et nyt område kan opdyrkes i det øjeblik projektet flyttes til en anden by.

Udvalgte resultater

Projektet havde som formål at DM i Skills og DM for 9. Klasserne skulle være en aktiv form for studievejledning, hvor skoleeleverne var en aktiv part af eventen, frem for at være passive tilskuere. Målet var at flest mulige grundskoleelever skulle vælge en erhvervsuddannelse. Projektet oplyser at de tekniske skoler på Fyn, oplevede en fremgang i tilmeldingstallene for 2011; Kold College: 245-258 (2010-11), Svendborg Erhvervsskole 224-237 og Syddansk Erhvervsskole 1048-1160.

Projektperiode

Projektet blev gennemført i perioden februar 2010

Projektets økonomi

Projektet fik bevilget 690.000 kr. af Regionsrådet.

Uddannelses-barometer

22-blaa

af afgangseleverne fra 9. og 10. klasse søger ind på en erhvervsuddannelse (Syddanmark 2014).

Lagkage3medTekst

Kun 47% af eleverne i Syddanmark med gennemført grundforløb i 2013 havde en ordinær praktikplads 6 måneder efter gennemførelsen af grundforløbet.          

71-pink              

af eleverne, der startede på en erhvervsuddannelse i Syddanmark i 2013, ventes at gennemføre grundforløbet.