Biotek - Udvikling af en Bioteknologisk Studieretning i Gymnasiet i Region Syddanmark

Formål

Formålet med projektet har været at etablere en forsøgsundervisning i bioteknologi i gymnasiet (stx og htx) gennem et forpligtende samarbejde mellem gymnasier, virksomheder og videregående uddannelser samt Undervisningsministeriet, Region Hovedstaden og Region Syddanmark. Herunder har projektet også været et forsøg på at skabe et nyt naturvidenskabeligt fag- og arbejdsområde, som kan tiltrække elever til området, da det biologiske område ses som en nøgle til rekruttering af flere
unge, især piger.

Parter

Rosborg Gymnasium og HF, Sct. Knuds Gymnasium Odense, virksomheder og Syddansk Universitet samt Undervisningsministeriet, Region Hovedstaden og Region Syddanmark.

Leverancer

  • Der er som led i projektet etableret en forsøgsundervisning i bioteknologi, på i alt 21 gymnasier.
  • Der er blevet arbejdet på at udvikle nye pædagogiske/didaktiske læringsmetoder, samt nyt lærebogsmateriale.
  • I forbindelse med projektet, har lærere fra de deltagende gymnasier modtaget efteruddannelse.

Udvalgte resultater

Oprettelsen af den bioteknologiske studieretning bevirker at andelen af elever på en studieretning, der giver adgang til de naturvidenskabelige og tekniske uddannelser på universiteterne, er steget. For htx er andelen steget fra 46,3 % i 2008 til 61,6 % i 2011. For stx er tallene 21,1 % i 2008 og 25,5 % i 2011. På htx er andelen af piger i en MaFyKe klasse (Matematik A, Fysik B og Kemi B) 28,7 % og i en Biotek-klasse (Bioteknologi A, Matematik A og FysikB) 58,7 %. I stx udgør pigerne 40,3 % af en MaFyKe klasse, mens andelen af piger i en Biotekklasse er 62,9 %. Oprettelsen af den bioteknologiske studieretning har således fået flere piger til at vælge en adgangsgivende studieretning.

Evaluering

Projektes evalueringsrapport er tilgængelig her (1,67 MB)

Projektperiode

Projektet blev gennemført i perioden maj 2008 – december 2011

Projektets økonomi 

Projektet fik bevilget 7.503.000 kr. af regionsrådet.

Uddannelses-barometer

86-blaa

af de elever, der påbegyndte en gymnasial uddannelse i Syddanmark i 2013, ventes at gennemføre uddannelsen.

13-gul

af de syddanske unge, der afsluttede 9. klasse i 2013 har utilstrækkelige formelle dansk- og/eller matematikkundskaber.

50