Fra bænken til banen

Formål

Det primære formål har været, igennem et helt særligt samarbejde mellem folkeskoler, ungdomsuddannelser, idrætsklubber og en professionel fodboldklub, at styrke og dermed udvikle elevernes sociale og personlige forudsætninger for dermed at sikre elevernes overgang fra folkeskole til ungdomsuddannelse. Sekundært vil projektet integrere skole, hjem, fritidslivet sammen med udgangspunkt i en mangeårig dansk tradition for frivilligt arbejde i foreninger og klubber. Denne særlige form for dansk sammenhængskraft er nødvendig for, at det lokale område bedre kan sikre, at de unge får de bedste vilkår til at blive aktive og dermed en integreret del af samfundet.

Partner

EUC Lillebælt (ansøger), Allé Skolen fra Fredericia, 10énde fra Fredericia, FC Fredericia, Fredericia Kommune, Ministeriet for Børn og Undervisning, Region Syddanmark, IBC, Fredericia

Leverancer

  • manual med punktvis instruktion for etablering af samarbejde med idrætsklubber og frivillige voksne
  • model for etablering af rollemodelkorps i idrætsklubber, hvor folkeskoleeleverne får semiprof. idrætsudøvere
  • model for etablering af elevmentorkorps fra ungdomsuddannelserne
  • ledelsesmæssig manual, hvor samarbejdsaftaler, model for samarbejde og organisering således, at model og manual umiddelbart kan overføres til andre skoleformer og uddannelser

Projektperiode

Projektet er gennemført i perioden marts 2013 - oktober 2015.

Projektets økonomi

Projektet fik 29. april 2013 tilsagn af regionsrådet om støtte på 976.112

Uddannelses-barometer

71-pink              

af eleverne, der startede på en erhvervsuddannelse i Syddanmark i 2013, ventes at gennemføre grundforløbet.

                                   

lille effektmodel-5

79 copy_copy 

af de 25-34-årige i Syddanmark har gennemført en ungdomsuddannelse.