NTS

Formål

Projektets formål har været at udvikle, implementere og evaluere nye metoder og værktøjer, der skal fremme undervisningen i fagrækker indenfor natur, teknik og sundhed, eksempelvis matematik, fysik og biologi, teknikfag etc.

Parter

Medvirkende aktører i projektet: (Det formelle læringsmiljø) – SDU, UC Vest/ UC Syd, UC Lillebælt, Science Gymnasier i regionen. Udvalgte grundskoler er: Erhvervsakademi Lillebælt / Sydvest og Syd, Tekniske erhvervsskoler. Det uformelle læringsmiljø: Naturama, Danfoss Universe, Fjord og Bælt

Leverancer

  • Overblik over det formelle og uformelle læringsmiljøs undervisere i natur, teknik og sundhed
  • Udvikling af nye tiltag, der fremmer undervisningen i natur, teknik og sundhed i Region Syddanmark
  • Ny viden / følgeforskning om effekten af de nye tiltag (forventes efterfølgende formidlet til andre fag)
  • Samarbejde mellem det formelle og det uformelle læringsmiljø.
  • Samarbejde mellem regionens aktører indenfor natur, teknik og sundhed
  • Udvikling af analyse- og udviklingsmodel, der efterfølgende kan benyttes af andre regioner (Region Syddanmark bliver som Science Region rollemodel herfor)

Udvalgte resultater

Det er lykkedes at få udviklet og gennemført en række undervisningsforløb i samarbejder mellem uddannelsesinstitutioner og uformelle læringsmiljøer. Forløbene har overordnet set vist sig at være meningsfulde for lærerne og lærerige og eleverne. Særligt autenticiteten i forløbene, som opstod i samarbejdet med de uformelle miljøer, viste sig at være et vigtigt element, som påvirkede elevernes motivation og forståelse af naturfagenes anvendelighed positivt. På trods af tilfredshed med projektet, har der for enkelte af arbejdsgrupperne, ikke været lyst og eller mulighed for enkelte af arbejdsgrupperne, til at fortsætte samarbejdet.

Evaluering

Projektets delevaluering A er tilgængelig her (1,57 MB)

Projektets delevaluering B er tilgængelig her (822 MB)

Projektperiode

Projektet blev gennemført i perioden august 2010 - oktober 2014

Projektets økonomi

Projektet har fået bevilget 6.500.000 kr. af regionsrådet.

Uddannelses-barometer

71-pink              

af eleverne, der startede på en erhvervsuddannelse i Syddanmark i 2013, ventes at gennemføre grundforløbet.

                                   

20

lille effektmodel-5