Videre med uddannelse

Formål

Projektet har haft til formål at skabe øget motivation til uddannelse i målgrupper, som det er vanskeligt at nå via traditionelle vejlednings-og kommunikationsstrategier med henblik på at hæve uddannelsesniveauet. Projektet har også til formål at styrke og udvikle samarbejdet mellem de videregående uddannelser i regionen, så indsatsen for at øge optaget og nå de regionale uddannelsesmålsætninger styrkes.

Parter

Projektet er et samarbejde mellem IBC International Business College, Syddansk Universitet, Studievalg Fyn og Sydjylland og UC Lillebælt. Projektet begyndte i januar 2009 og afsluttes i december 2010.

Leverancer

  • Brug Bolden' – En markedsføringskampagne, hvor elitesportsfolk skaber opmærksomhed om at tage en videregående uddannelse i Region Syddanmark og om det nye virtuelle uddannelsesforum usite.dk.
  • Uddannelsesfremmede studerende som rollemodeller – Studerende med uddannelsesfremmed baggrund møder uddannelsesfremmede elever på de gymnasiale uddannelser i regionen og taler om livet som studerende med udgangspunkt i egne erfaringer.
  • Usite.dk – En virtuel platform, hvor unge i deres egne videoer viser inspirerende og mere uformelle sider af livet som studerende på de videregående uddannelser i Region Syddanmark.

Udvalgte resultater

Med undtagelse af naturvidenskab og datalogi har de uddannelser, der er i særligt fokus, oplevet en stigning i ansøgnings- og optagelsestal. Den samlede forøgelse i optagelsestal fra alle videregående uddannelser er på 30 %, mens det samlede ansøgningstal er øget med 26 %. I projektansøgningen er succeskriteriet sat ved en øgning på 5 %.

Samlet forøgelse i optagelsestal 2008-2010: 2009 = 30%

Samlet forøgelse i ansøgningstal (1. prioritet) 2008-2010: 2133 =26%

Evaluering

Projektets evalueringsrapport er tilgængelig her på regionenes hjemmeside.

Projektperiode

Projektet blev gennemført i perioden januar 2009 – december 2010 

Projektets økonomi

 Projektet har fået bevilget 9.615.000 kr. af regionsrådet.

Uddannelses-barometer

86-blaa

af de elever, der påbegyndte en gymnasial uddannelse i Syddanmark i 2013, ventes at gennemføre uddannelsen.

Lagkage3medTekst

Kun 47% af eleverne i Syddanmark med gennemført grundforløb i 2013 havde en ordinær praktikplads 6 måneder efter gennemførelsen af grundforløbet.          

13-gul

af de syddanske unge, der afsluttede 9. klasse i 2013 har utilstrækkelige formelle dansk- og/eller matematikkundskaber.