Undervisning i bevægelse

Formål

Formålet med projektet var at få flere unge mænd (18-30 år), der ikke har gennemført grundskolen til at gennemføre en ungdomsuddannelse ved at udvikle et særligt tilbud til gruppen. Det skulle ske ved at udvikle et tilbud med en særlig trænings- og anvendelsesorienteret profil, og der skulle inddrages pædagogiske metoder fra Politiet, Beredskabsstyrelsen og Forsvaret.

Partner

VUC Sønderjylland, EUC Syd, Haderslev Kaserne, Telegrafregimentet, Hærens sergentskole, Sønderborg, Politiet i Haderslev Aabenraa (herunder Tønder), Sønderborg, Beredskabsstyrelsen.

Leverancer

  • Projektet udvikler et nyt koncept for mandlige kursister til almen forberedelseseksamen.
  • Beskrivelse af et konkret trænings- og anvendelsesorienteret undervisningsforløb til almen forberedelseseksamen og en konkret værktøjskasse med f.eks. øvelser, cases, tests, quizzer mv.
  • Videnskabelse og erfaringsopsamling til inspiration for andre uddannelsesinstitutioner
  • Netværksdannelse mellem uddannelsesinstitutioner, kommuner, politiet, forsvar og beredskabsstyrelsen.

Udvalgte resultater og erfaringer

Projektet har udviklet og gennemført et særligt forløb for unge mænd i alderen 18-30 år, der ikke har en 9. klasses eksamen. Undervisningen blev forestået af mandlige undervisere, og der var fokus på fysisk træning og anvendelsesorienteret undervisning. Der blev inddraget pædagogiske metoder fra Politiet, Beredskabsstyrelsen og Forsvaret.

I projektet er der blevet udviklet en "værktøjskasse" med en lang række gode ideer.

Projektets evalueringsrapport fra SDU og "værkstøjskasse" er tilgængelig her på Region Syddanmarks hjemmside

Projektperiode

Projektet er gennemført i perioden 1. august 2011 til 31. december 2013.

Projektets økonomi

Regionsrådet har den 27.juni 2011 bevilget 2.300.000 kr. til projektet.

Uddannelses-barometer

Lagkage3medTekst

Kun 47% af eleverne i Syddanmark med gennemført grundforløb i 2013 havde en ordinær praktikplads 6 måneder efter gennemførelsen af grundforløbet.          

71-pink              

af eleverne, der startede på en erhvervsuddannelse i Syddanmark i 2013, ventes at gennemføre grundforløbet.

                                   

50