Transfaglighed i et ungeperspektiv

Formål

Projektet har haft til formål, i et samarbejde mellem kommuner og ungdomsuddannelser, at etablere de vilkår, der skal til for at unge ikke-uddannelsesparate kan blive uddannelsesparate og gennemføre en ungdomsuddannelse.

Partner

Det Nationale Center for natur, teknik og sundhed, Professionshøjskolerne, Syddansk Universitet, Københavns Universitet, Dansk Naturvidenskabsformidling, Undervisere fra grundskoler og ungdomsuddannelser indgår som netværksdeltagere

Leverancer

Projektet skal i tre delprojekter udvikle redskaber, metoder og samarbejdsmodeller for arbejdet med ikke-uddannnelsesparate unge. De tre delprojekter handler om:

  • En nulpunktsanalyse af de valgte indikatorer
  • Fremadrettet understøttelse af science kommunale netværk over mod selvkørende fase.
  • Understøttelse af etablering af nye netværk i øvrige kommuner
  • Model for efteruddannelse i relation til netværksaktiviteter, og herunder
  • Pædagogisk/didaktisk og faglig opkvalificering af 100 lærere fra ungdomsuddannelser og grundskole
  • Sammenhængende læseplaner i 5 kommuner på tværs af institutioner rettet mod systematisk inddragelse af erhvervsliv og konkret event.
  • Undervisningsmaterialer til forskellige elevgrupper med synergi og sammenhæng i relation til læseplanene, herunder inddragelse af erhvervsliv og konkrete events
  • Materialer til portal rettet mod formidling af undervisningsmaterialer og læseplaner, der er eksemplariske eksempler på, hvordan strategier udviklet i science kommunerne kan implementeres i skolers og ungdomsuddannelsers praksis.
  • Evaluering og Udvikling af evalueringsmodel rettet mod indsatser i relation til natur, teknik og sundhed, som fremadrettet kan bruges i relation til evaluering af lignende projekter på kommunalt- og institutionsniveau.

Projektperiode

Projektet er gennemført i perioden august 2011 – december 2013

Projektets økonomi

Projektet har fået bevilget på 4.600.000 kr. af Regionsrådet

Uddannelses-barometer

79 copy_copy 

af de 25-34-årige i Syddanmark har gennemført en ungdomsuddannelse.

50

lille effektmodel-5