Sammenhængskraft som dynamo i klasserummet.

Formål

IBC Fredericia ønskede med projektet, i samarbejde med andre uddannelsesinstitutioner, at udvikle redskaber i undervisningen til at hjælpe underviseren med at holde sammen på klassen som et læringsfællesskab med særligt fokus på, at gøre sårbare unge til en del af det sociale fællesskab og dermed fastholde dem på ungdomsuddannelsen. Projektet tog afsæt i en antagelse om, at alt for mange elever/kursister tages ud/"falder ud" af undervisningen, når der opstår problemer med indlæringen.

Parter

Social- og Sundhedsskolen Fyn, Social- og Sundhedsskolen Syd, Social- og Sundhedsskolen, Esbjerg, EUC Vest, EUC Lillebælt, Syddansk Erhvervsskole, Vejle og Odense, VUC, Fyn, VUC Fredericia, Fredericia Gymnasium, Emmerske Efterskole, 10-klasse, Sønderskovsskolen, Sønderborg, IBC, Fredericia/middelfart, Kolding, Åbenrå, Advisory Board, SDU, UC Lillebælt, UC Syddanmark, DS, Håndværk og Industri, Ungdomshøjskolen ved Ribe, Charlotteskolen, Vejle, Tiende Haderslev, DPU v/Frans Ørsted Andersen, Vejle Kommune, Efterskoleforeningen

Leverancer

En værktøjskasse med 30 konkrete værktøjer til fremme af en relationsskabende og inkluderende undervisning værktøjerne skal være enkelt beskrevet og let anvendelige, således at også undervisere, der ikke har deltaget i projektet umiddelbart vil kunne tage værktøjerne i brug efterfølgende værktøjskassen leveres på CD-ROM og downloads fra Syddansk Uddannelsesaftales hjemmeside.

Udvalgte resultater

Projektet har helt konkret udviklet en "værktøjskasse" med i alt 32 værktøjer, der kan bruges i undervisningen. Målet med "værktøjskassen" har været at udvikle værktøjer, der er med til at højne de unges trivsel og motivation i klassen og derigennem få flere til at gennemføre en ungdomsuddannelse. Med fokus på bedre at være i stand til at støtte sårbare, frafaldstruede unge, der udover at være fremmede for uddannelse også slås med sociale og personlige problemer igennem dannelsen af værktøjerne, har projektet været med til at støtte op om 95 % målsætningen.

Projektets evalueringsrapport er tilgængelig her på Region Syddanmarks hjemmeside.

Projektperiode

August 2010 – September 2012

Projektets økonomi

Projektet har fået bevilget 9.890.580 kr. af Regionsrådet

Uddannelses-barometer

lille effektmodel-5

13-gul

af de syddanske unge, der afsluttede 9. klasse i 2013 har utilstrækkelige formelle dansk- og/eller matematikkundskaber.

50