Anvendelsesorienteret undervisning

Formål

Formålet med projektet har været at udvikle og afprøve tilpassede anvendelsesorienterede elementer på flere typer af ungdomsuddannelser og grundskoler ved etablering af en række "undervisningslaboratorier" på udvalgte ungdomsuddannelser og grundskoler i Syddanmark.

Projektet har tre delprojekter med hvert sit fokus på den anvendelsesorienterede undervisning:

  • Drenge, med fokus på at afprøve kønsspecifikke aktiviteter.
  • Pædagogisk IT, med fokus på, at eleverne kan lære på nye og mere aktiverende IT måder.
  • Innovative undervisningsformer, som består af anderledes elevaktiverende, innovative og kreative arbejdsformer, der vil være anvendelsesorienterede.
  • I et samarbejde mellem ungdomsuddannelsesinstitutioner, videregående uddannelser og erhvervslivet vises, opleves og påpeges et eller flere fags anvendelsesperspektiver både i forhold til videreuddannelse og fremtidige erhvervsmuligheder.

Partner

Styregruppe: Fredericia Gymnasium, IBC Aabenraa, Odense, Katedralskole

Esbjerg Handelsskole, Tronsøskolen Grindssted, Rosborg, Gymnasium og HF, Rødkilde Gymnasium, Odense Katedralskole, Fredericia Gymnasium, Vejle Handelsskole, Rantzausminde Efterskole, Svendborg Gymnasium og HF, Ribe, Katedralskole, Odense Tekniske Skole, IBC Aabenraa, Højer Design Efterskole, Business College Syd Sønderborg,IFPR, SDU Odense, UC Syd Haderslev, Studievalg Syd, Erhvervsakademiet Sydvest, Esbjerg.

Leverancer

For alle tre delprojekter skal resultatet være en række konkrete produkter, der består af beskrivelser af forløb og tilhørende erfaringer, så andre skoler umiddelbart kan kopiere metoden. Beskrivelserne samles i en: "Værktøjskasse", som også indeholder konklusionerne fra evalueringen foretaget af Syddansk Universitet. Værktøjskassen, der løbende opdateres, vil være tilgængelig på Syddansk Uddannelsesaftales hjemmeside, så den løbende er tilgængelig for projektets deltagere.

En vigtig del af projektet, er at få opbygget og beskrevet undervisningsmetoder som andre skoler, der ikke i første omgang er en del af projektet, kan implementere. Herudover vil der være etableret et antal bærende netværk mellemm de deltagende uddannelsesinstitutioner.

Udvalgte resultater og erfaringer

Anvendelsesorienteret undervisning blev angrebet fra 3 forskellige vinkler: Drenge, Pædagogisk it, og Innovative arbejdsformer. De forskellige uddannelsesinstitutioner kunne melde sig under ét af de forskellige netværk.

Projektets erfaringer med et stort mangfoldigt netværk har været meget positive. Det har givet et stort kendskab på tværs. Det store netværk og de afholdte workshops har også været med til at formidle projektet, ligesom projektet og værktøjerne er blevet formidlet på EMU'en. Projektet har været fulgt af forskere fra SDU. Forskningen er publiceret i 2 store rapporter, der kan læses her:

Pædagogik og motivation

Unges holdninger til pædagogik, viden og uddannelse

Projektperiode

Oktober 2010 – ultimo 2013

Projektets økonomi

Projektet har fået bevilget 9.398.000 kr. af Regionsrådet

Uddannelses-barometer

50

22-blaa

af afgangseleverne fra 9. og 10. klasse søger ind på en erhvervsuddannelse (Syddanmark 2014).

79 copy_copy 

af de 25-34-årige i Syddanmark har gennemført en ungdomsuddannelse.