Bliv i uddannelse, digital coaching

Formål

Formålet med projekt er at bruge IT - i form af en app – som hjælpemiddel til at sikre en holistisk indsats for trivsel og fastholdelse af erhvervsskoleelever. App'en skal hjælpe eleven og mentorerne (forstås bredt som lærere, vejledere, UU vejledere kontaktlærere samt coaches, mentorer og omsorgspersoner) omkring eleven i deres daglige tilgang til udfordringer med frafald.

Partner

HANSENBERG, EUC Vest, UU-Center Esbjerg, Erhvervsskolernes Forlag , AppsFabrikken, Nationalt Center for Erhvervspædagogik

Leverancer

  • App: Differentieret indhold afhængig af brugerprofil (elev, forskellige mentortyper). App'en kan tilgås fra smartphone, tablet og computer. Rummer spil, oversigter og hjælpeværktøjer til hhv elever og mentorer.
  • Output fra arrangement 'Speed networking': Mentorer fra skoler og UU-Centre identificerer/udveksler barrierer for elevers gennemførelse af uddannelse i hhv skole- og praktikforløb – og formulerer mulige indsatser og livliner.
  • Udarbejdede fortællinger til udbredelse af app'en blandt elever/skolefolk om nærved-frafald og happy endings. fra arrangementet 'Storytelling' med deltagelse elever og mentorer.
  • Elektroniske guides: Film, tekst og billeder med vejledning og tips til direkte og indirekte brug af app'en, model for fastholdelse, inspiration til samarbejde i mentor-gruppen.
  • Videofilm: Statements fra elev- og mentorrepræsentanter om konkret brug af app'en – og effekten deraf.
  • Youtube-kanal, Facebook-side og webside med blog og webinars til formidling af projektets leverancer og resultater.
  • Afsluttende åbent seminar for formidling og udbredelse af projektets metode, resultater og effekt.

Projektperiode

Projektet er gennemført i perioden april 2013 - marts 2015.

Projektets økonomi

Projektet har fået tilsagn af regionsrådet om støtte på 2.100.000 kr.

Uddannelses-barometer

50

86-blaa

af de elever, der påbegyndte en gymnasial uddannelse i Syddanmark i 2013, ventes at gennemføre uddannelsen.

79 copy_copy 

af de 25-34-årige i Syddanmark har gennemført en ungdomsuddannelse.