Syddanske Talenter - SOSU

Formål

De overordnede formål med projekt Syddanske talenter var at styrke:

  • Rekruttering til såvel social- og sundhedsuddannelserne som til de mellemlange videregående uddannelser gennem udvikling af talentorienterede forløb.
  • Gennemførelsen på SOSU-uddannelserne.
  • Samarbejdet mellem parterne i projektet – på tværs af uddannelsessteder, samt på tværs af uddannelse og praksis.
  • Rekruttering af elever til social- og sundhedsuddannelserne med bredere forudsætninger i forhold til aftagersidens forventninger og krav.

Partner

SOSU Fredericia-Vejle-Horsens, SOSU Fyn SOSU Syd, SOSU, Esbjerg, SOSU Esbjerg, UC Syddanmark, IBC eller anden EUX samarbejdspartner

Leverancer

  • Der udvikles et valgfag, der kvalificerer til deltagelse i SOSU-skills
  • Udvikling af turboforløb på SOSU målrettet unge med en god skolebaggrund
  • Brobygningsforløb med fokus på praksisfeltet fra SOSU til alle de videregående uddannelser
  • Udvikling og indlæggelse af særlige aktiviteter og forløb/arbejde med særlige metoder i såvel skole- som praktikdele
  • De afprøvede forløb kan tilpasses andre skoler og kan derved spredes geografisk.

Projektperiode

Projektet er gennemført i perioden 1. maj 2012 til den 31.03.2014

Projektets økonomi

Regionsrådet har den 26. marts 2012 bevilget et tilskud på 3.050.000 kr. til projektet.

Uddannelses-barometer

lille effektmodel-5

50

86-blaa

af de elever, der påbegyndte en gymnasial uddannelse i Syddanmark i 2013, ventes at gennemføre uddannelsen.