Videre til HF

Formål

Formålet med projektet har været, at øge overgangsfrekvensen fra HF til de videregående uddannelser og nedbringe frafald fra HF. Baggrunden for projektet er et stort frafald i løbet af HF kurser med den konsekvens, at overgangsfrekvensen bliver for lav i forhold til de videregående uddannelser.

Projektet har omfattet alle VUC'er, EA'er og UC'er i Region Syddanmark og medvirket til at opfylde 50 % målsætningen. Målet har været, at udvikle en nyskabende form for professionsrettet undervisning for HF fagene på VUC'erne, og etablerere et netværk mellem institutionerne på underviserniveau, som giver lærere og studievejledere viden om indhold og form i de videregående uddannelser og efterfølgende karrieremuligheder. Meningern er, at de dermed bliver dermed ambassadører for de videregående uddannelser.

Partner

Projektet har omfattet alle VUC´er, Erhvervsakademier og University Colleges (UC´er) i Region Syddanmark.

Leverancer

  • Minimum 3 beskrevne og afprøvede modeller for brobygningsforløb mellem VUC og korte videregående og mellemlange videregående uddannelser (KVU/MVU). Herunder mindst et forløb der retter sig mod erhvervsuddannelser.
  • Nyskabende form for professionsrettet undervisning for HF fagene på VUC´erne.
  • Professionsrettet undervisningsmateriale til brug i HF undervisningen.
  • Netværk mellem institutionerne på underviserniveau, som giver lærere og studievejledere viden om indhold og form i de videregående uddannelser og efterfølgende karrieremuligheder.

Projektperiode

Projektet er gennemført i perioden den 1. januar 2010 – 31. august 2013

Projektets økonomi

Regionsrådet har bevilget 3.643.100 kr. til projektet.

Uddannelses-barometer

86-blaa

af de elever, der påbegyndte en gymnasial uddannelse i Syddanmark i 2013, ventes at gennemføre uddannelsen.

lille effektmodel-5

13-gul

af de syddanske unge, der afsluttede 9. klasse i 2013 har utilstrækkelige formelle dansk- og/eller matematikkundskaber.