Hold fast

Formål

Regionalt UngdomsuddannelsesRåd i Region Syddanmark har taget initiativ til et samlet tværregionalt projekt, der inddrager alle interesserede ungdomsuddannelser, UU Centre, kommuner og andre relevante parter i Region Syddanmark og Region Midtjylland i et projekt, der med udgangspunkt i regionale forhold vil udvikle nye samarbejdsstrukturer, som kan medvirke til at reducere frafaldet på ungdomsuddannelserne.

Partner

IBC Kolding, VUC Fyn og HF kursus, Ribe Handelsskole, Syddansk Erhvervsskole, UUO Odense og Omegn, Ungdommens uddannelsesvejledning Sønderborg, VUC Sønderborg, VIA Erhvervsskole, UU Djursland, UU Nordvestjylland, Randers kommune, UU Århus-Samsø, Århus tekniske skole, Mercantec.

Leverancer

Projektets målgruppe er frafaldstruede unge i alderen 16-24 år. Der vil i projektperioden samlet blive gennemført 12.000 deltagerforløb i de to regioner. I alt er der 149 partnere i projektet, hvoraf 74 ligger i Region Syddanmark. Projektet gennemføres i lokale konsortier, der skal sikre det tværgående samarbejde om den enkelte elev indenfor det geografiske område.

Projektet består af følgende delprojekter:

  • Institutionsuafhængige mentorordninger
  • Indslusning
  • Introduktionstilbud
  • Opsamlingskurser
  • IT som læringsrum
  • Praktikpladsindsats

Delprojekterne mentorordninger og indslusningsaktiviteter gennemføres obligatorisk i alle konsortier. Hvert konsortium vælger desuden to andre delprojekter, som de ønsker at arbejde med.

Evaluering

Projektets evalueringsrapport er tilgængelig her på Region Syddanmarks hjemmeside.

Projektperiode

Projektet er afviklet i perioden 2009-2011

Projektets økonomi

Regionsrådet har bevilget 4,6 mio. kr. til projektet.

 

Uddannelses-barometer

22-blaa

af afgangseleverne fra 9. og 10. klasse søger ind på en erhvervsuddannelse (Syddanmark 2014).

50

Lagkage3medTekst

Kun 47% af eleverne i Syddanmark med gennemført grundforløb i 2013 havde en ordinær praktikplads 6 måneder efter gennemførelsen af grundforløbet.