Natur, teknik og sundhed fra "børnehave til ph.d." i Region Syddanmark

Formål

Projektets formål har været at udvikle, implementere og evaluere nye metoder og værktøjer, der skal fremme undervisningen i fagrækker inden for natur, teknik og sundhed. Der er i dag ingen sammenhæng fra førskoleområdet til universitetets undervisning. Projektet har hele uddannelseskæden som fokusområde, men vil i særlig grad medvirke til at udvikle og afprøve læringsmetoder til grundskolen og ungdomsuddannelserne. På sigt vil projektets resultater bredes ud til hele kæden og til det nationale niveau. Region Syddanmark bliver dermed et pilotområde for udvikling af eksemplariske undervisningsmetoder i natur, teknik og sundhed.

Leverancer

  • Udvikling, implementering og evaluering af nye tiltag, der fremmer undervisningen i natur, teknik og sundhed i Region Syddanmark
  • Ny viden / følgeforskning om effekten af de nye tiltag (forventes efterfølgende formidlet til andre fag)
  • Samarbejde mellem det formelle og det uformelle læringsmiljø
  • Samarbejde mellem regionens aktører inden for natur, teknik og sundhed

Udvalgte resultater og erfaringer

Projektledelsen har gennemført en analyse af, hvilke behov der efterspørges, og hvad der allerede tilbydes indenfor natur, teknik og sundhed i Region Syddanmark (forår 2011). Undersøgelsen er lavet blandt alle uddannelsesinstitutioner i Region Syddanmark. Desværre var besvarelsesprocenten ganske lav. Det var dog på baggrund af bl.a. disse data, undervisningsforløbene blev udviklet.

I udviklingen af de 10 undervisningsforløb er der indgået 25 undervisere og 13 personer fra de uformelle læringsmiljøer. Herudover er de 10 undervisningsforløb blevet udbredt gennem lærerenes og formidleres netværk, hvorfor berøringsfladen har været større end dette. Forløbene er afprøvet på efteruddannelseskurser for lærere samt udbredt gennem formidlingsdage i Regionen. Det vurderes på baggrund heraf, at de opsatte mål for projektets berøringsflade i projektbeskrivelsen er opnået. Alle forløb er afprøvet af mindst 2 skoleklasser med gennemsnit 25 elever i hver klasse. Således har minimum 500 elever stiftet bekendtskab med projektet. Det forventes at antallet efter projektets afslutning vil øges, idet de udviklede IT-løsninger og materialer vil nå flere lærere i Regionen Syddanmark – og resten af landet.

Den udviklede portal og nogle af de dertilhørende IT-løsninger har været afprøvet afprøvet på efteruddannelseskurser for lærere i UC-regi. På baggrund af inputs og feedback fra disse kurser er der sket rettelser i projektets produkter, bl.a. er modellen for portalens hjemmesideopbygning nu mere simpel end den første udvikling.

Projektperiode

Projektet er gennemført i perioden 2010-13

Projektets økonomi

Regionsrådet har bevilget 6.500.000 kr.

Uddannelses-barometer

lille effektmodel-5

20

13-gul

af de syddanske unge, der afsluttede 9. klasse i 2013 har utilstrækkelige formelle dansk- og/eller matematikkundskaber.