Innovative undervisningsmetoder

Formål

Det af Undervisningsministeriet udpegede Videncenter for International Innovation under Esbjerg Handelsskole har igennem en årrække udviklet en række succesfulde innovative undervisningsforløb, som i dag især anvendes på de videregående uddannelser i Danmark. Vi ønsker på opfordring fra ungdomsuddannelserne i vores netværk at videreudvikle, tilpasse og udbrede disse forløb til ungdomsuddannelserne i Region Syddanmark.

Formål

1. Udvikle og udbrede innovative undervisningsforløb til regionens ungdomsuddannelser.

2. Skabe fremtidens innovative og internationale studerende og medarbejdere i regionen i samarbejde med erhvervslivet.

3. Hente ny viden, udvikle og udbrede resultater og metoder

Partner

Esbjerg Handelsskole, EUC, Vest, Varde Handelsskole, Ribe Handelsskole, Haderslev Handelsskole, Sønderborg, Handelsskole, Tønder Handelsskole, EUC Syd, Esbjerg, Gymnasium , Vejle Handelsskole

Leverancer

  • Fire Solution Camp og fire International Challenge Camp.
  • Solution Camp og International Challenge Camp kursus til lærere
  • En toolbox med guide og video til afholdelse af nævnte camps.
  • Fire innovationsdage for op til i alt 1200 studerende omhandlende brugerdreven innovation, samt guide til innovationsdag.
  • Et online innovationsspil "Science City"
  • En videnrapport samt et endnu ukendt produkt/produkter

Udvalgte resultater og erfaringer

Alle aktiviteterne i ansøgningen er gennemført som planlagt. I alt 230 elever og 50 lærere har deltaget på en 48 timers camp. Desuden har over 1000 elever og 42 lærere deltaget i en innovationsdag. Onlinespillet "Science City" er udviklet og udbredt til deltagerne i netværket. 82%-88% af de deltagende elever og 100% af de deltagende lærere, har ifølge deres egen vurdering fået styrket deres innovative og internationale kompetencer, hvilket er en opfyldelse af effektmålet på mindst 80%. Deltagelsen i camps, har motiveret 96% af de deltagende studerende til at tage en videregående uddannelse, hvor målet var 90%.

Projektet har desuden bidraget til udgivelsen af en guidebog om camp-metoden, CAMP GUIDE – genvej til unikke idéer.

Projektet videreføres i dag på flere ungdomsuddannelser, hvor skolerne afholder camps som en del af den ordinære undervisning. Erhvervsakademi Sydvest tilbyder efter projektets afslutning brugerbetalt afholdelse af innovationscamps for ungdomsuddannelserne.

Projektperiode

Projektet er afviklet i perioden 2009-12

Projektets økonomi

Regionsrådet har bevilget 2.669.000 kr. til projektet.

Uddannelses-barometer

13-gul

af de syddanske unge, der afsluttede 9. klasse i 2013 har utilstrækkelige formelle dansk- og/eller matematikkundskaber.

Lagkage3medTekst

Kun 47% af eleverne i Syddanmark med gennemført grundforløb i 2013 havde en ordinær praktikplads 6 måneder efter gennemførelsen af grundforløbet.          

lille effektmodel-5