Udvikling af nye 10. klassestilbud efter 20-20 modellen

Formål

Projektets formål er at udvikle nye typer forløb i et samarbejde mellem ungdomsskole og erhvervsskole, der kan løfte eleven fagligt og personligt, og medvirke til at eleven opnår en afklaring i forhold til videre erhvervsuddannelse og dermed motiveres til at starte på en erhvervsuddannelse.

Partner

Kold College, Odense kommune (UUcenter og ungdomsskolerne Rising og Korsløkke), Vejle kommune (UUcenter og 10.kl.), Billund kommune (UUcenter og 10.kl), Syddansk Erhvervsskole, Odense, Syddansk Erhvervsskole, Vejle, Syddansk Erhvervsskole, Grindsted, TietgenSkolen, Socialog Sundhedsskolen Fyn, Campus Vejle, Grindsted Erhvervsskole

Leverancer

Projektet udvikler og afprøver en række 2020 forløb. Følgende 3. forløb er allerede udbudt og ønskes afprøvet og udviklet yderligere:

• 10.kl. kontorhandelbutik (TietgenSkolen og Rising Ungdomsskole)

• 10.kl. håndværk (Syddansk Erhvervsskole og Rising Ungdomsskole)

• 10. kl. iværksætterforløb (TietgenSkolen og Korsløkke ungdomsskole)

Yderligere 3 forløb ønskes udviklet det følgende år:

• Levnedsmiddelområdet (Mad til mennesker) (Kold College og Korsløkke Ungdomsskole)

• Social og sundhedsuddannelsen (SOSU Fyn og Dalum Ungdomsskole)

• Bygge og anlægsområdet (Syddansk Erhvervsskole og Vejle 10.kl.)

Herudover ønskes yderligere forløb udviklet mellem Billund Kommune /UUBillund samt Syddansk Erhvervsskole Grindsted, Campus Vejle og Grindsted Erhvervsskole. De afprøvede forløb kan tilpasses andre skoler, og tilbuddet bør kunne spredes geografisk.

Projektperiode

Projektet er gennemført i perioden 2011-14

Projektets økonomi

Regionsrådet har bevilget 2.800.000 kr. til projektet.

Uddannelses-barometer

13-gul

af de syddanske unge, der afsluttede 9. klasse i 2013 har utilstrækkelige formelle dansk- og/eller matematikkundskaber.

lille effektmodel-5

86-blaa

af de elever, der påbegyndte en gymnasial uddannelse i Syddanmark i 2013, ventes at gennemføre uddannelsen.