Etablering af et Akademi for Talentfulde unge

Formål

Formålet med projektet har været at danne en fælles regional platform for talentudvikling, der etableres i samarbejde med de videregående uddannelser og virksomhederne i området. Projektet er en videreførelse og yderligere udbredelse af det talentakademi, som de fynske almene gymnasier som et pilotprojekt har tilbudt deres elever siden december 2010 i et frugtbart samarbejde med Syddansk Universitet - efter inspiration fra i og i en samarbejdsaftale med det tilsvarende akademi i Region Hovedstaden. Godt 200 fynske gymnasieelever indgår i øjeblikket i dette talentprojekt.

Partner

Der deltager 30 almene gymnasier og 19 erhvervsgymnasiale og tekniskgymnasiale uddannelser. Endelige deltager Syddansk Universitet.

Leverancer

  • Etablering af et blivende og bredt tilbud til talentfulde gymnasieelever i regionen.
  • Etablering af et blivende tilbud om en sommer camp for gymnasieelever med interesse for humaniora og samfundsfag parallelt med eksisterende naturvidenskabelige summer camps.
  • Etablering af netværk mellem underviserne om talentarbejde og –initiativer på tværs af institutionerne, herunder et efteruddannelseskomponent.

Projektperiode

Projektet blev gennemført i perioden fra 1. januar 2012 til 31. december 2014

Projektets økonomi

Projektet har fået tilsagn fra regionsrådet på 1.902.533 kr.

Uddannelses-barometer

13-gul

af de syddanske unge, der afsluttede 9. klasse i 2013 har utilstrækkelige formelle dansk- og/eller matematikkundskaber.

86-blaa

af de elever, der påbegyndte en gymnasial uddannelse i Syddanmark i 2013, ventes at gennemføre uddannelsen.

22-blaa

af afgangseleverne fra 9. og 10. klasse søger ind på en erhvervsuddannelse (Syddanmark 2014).