Klar til praktik

Formål

Formålet med projektet har været at give eleverne en uddannelsesgaranti ved at styrke og intensivere skolernes opsøgende arbejde. Det er sket gennem etablering af partnerskab med virksomheder og via et styrket samarbejde mellem den enkelte skole, UU-centrene og Jobcentrene og via videndeling mellem erhvervsskolerne i regionen.

Partner

Svendborg Erhvervsskole, Syddansk Erhvervsskole, HansenBerg, EUC Syd, EUC Lillebælt, EUC Vest, Kold College, UU-centre, Jobcentre i regionen. Desuden inddrages virksomhedsorganisationerne og de lokale uddannelsesudvalg.

Leverancer

Projektet vil levere følgende:

  • Et styrket og intensiveret opsøgende arbejde i forhold til virksomheder – både virksomheder der er godkendt til at have elever og virksomheder som endnu ikke er godkendt.
  • Et styrket samarbejde mellem erhvervsskole, UU-center og Jobcenter for at sikre et systematiseret kortlægning af hvor mange unge der mangler en praktikplads uanset hvor i "systemet" vedkommende befinder sig.
  • Etablere partnerskaber mellem virksomhedsorganisationer, UU, Jobcentre og involvere de lokale uddannelsesudvalg yderligere i det opsøgende arbejde

Projektperiode

Projektet er gennemført i perioden september 2012 - september 2014.

Projektets økonomi

Regionsrådet har bevilget 4.199.986. kr. til projektet

Uddannelses-barometer

22-blaa

af afgangseleverne fra 9. og 10. klasse søger ind på en erhvervsuddannelse (Syddanmark 2014).

lille effektmodel-5

50