Flere til science

Formål

Projektet har til formål at udvikle nye talenter inden for naturvidenskab. De skal inspireres ved brug af læringsteknologi, der skal vise eleverne, hvordan deres naturvidenskabelige fag bruges i virkelighedens verden, og undervisningsforløb udviklet i samarbejde mellem forskere fra universitetet og lærere fra gymnasiale uddannelser.

Partner

Nyborg Gymnasium (Ansøger), Syddansk Universitet (teknisk og naturvidenskabeligt fakultet), Kold Naturvidenskabelige Gymnasium, Sct. Knuds Gymnasium, EUC Syd, Kolding Gymnasium, Studievalg Fyn

Leverancer

 Projektet vil levere følgende:

  • I projektet skal der udvikles et spil over temaet "Medicinens vej gennem kroppen". Spillets teoretiske baggrund leveres af forskere fra Syddansk Universitet på baggrund af forskningsprojekter på universitetet, og det skal tilpasses undervisningen på de gymnasiale uddannelser.
  • Der udvikles i alt 10 undervisningsforløb til brug for undervisningen i de gymnasiale uddannelser, der lige som spillet gøres tilgængelige for andre gymnasiale uddannelser. Undervisningsforløbene vil være tværfaglige for at vise anvendeligheden af alle de naturvidenskabelige fag i de gymnasiale uddannelser.

Projektperiode

Projektet er gennemført i perioden 1. maj 2012 til 1. september 2014

Projektets økonomi

Regionsrådet har bevilget 2.521.000 kr. til projektet.

Uddannelses-barometer

20

22-blaa

af afgangseleverne fra 9. og 10. klasse søger ind på en erhvervsuddannelse (Syddanmark 2014).

lille effektmodel-5