Mobication fra grundskole til erhvervsliv

Formål

Formålet med projektet har været at  synliggøre erhvervsuddannelserne som attraktiv karrierevej, både for stærke elever og dem, der har brug for ekstra støtte. Projektet skal udvikle metoder, materialer, redskaber og samarbejdskoncepter til at bygge bro mellem undervisningen i grundskolen og på erhvervsuddannelserne. Projektet indeholder to spor: Spor 1 henvender sig til hele klasser i 7.-9. klasse. Spor 2 henvender sig til enkelte, skoletrætte elever, hvor der kan laves individuelle aftaler.

Partner

EUC Lillebælt, UU Haderslev, EUC Syd, Haderslev Handelsskole, SOSU Syd, Haderslev Kommune, skoleafdelingen, Lokale beskæftigelsesråd (LBR) i Haderslev, DI Sønderjylland, Håndværksrådet, Lokale virksomheder i Haderslev, UU Lillebælt (Fredericia og Middelfart), Fredericia Kommune, Skoleafdelingen, Middelfart Kommune, Skoleafdelingen, IBC Fredericia/Middelfart, SOSU Middelfart, SOSU Fredericia, Lokale beskæftigelsesråd (LBR) Middelfart og Fredericia, Dansk Industri, Lokale virksomheder i Fredericia og Middelfart.

Leverancer

Projektet vil bidrage med følgende leverancer:

  • Udformning af samarbejdsaftaler og –koncepter mellem grundskoler, erhvervsliv og erhvervsuddannelser
  • Udvikling af efteruddannelsesforløb for lærere, undervisere og ansatte i erhvervslivet
  • Udvikling af 20 tværfaglige forløb i grundskolefagene dansk, samfundsfag, engelsk og matematik i samarbejde med erhvervsuddannelser og erhvervsliv, f.eks. i forbindelse med temauger
  • Udvikling af 20 forløb i det timeløse grundskolefag Uddannelses-, erhvervs- og arbejdsmarkedsorientering
  • Samarbejdsaftaler mellem grundskoler, erhvervsliv og erhvervsuddannelser omkring særlige forløb for skoletrætte elever

Evaluering

Projektets evalueringsrapport er tilgængelig her (594 KB)

Projektperiode

Projektet er gennemført i perioden 2011-16

Projektets økonomi

Regionsrådet har bevilget 3.100.000 kr. til projektet

Uddannelses-barometer

20

86-blaa

af de elever, der påbegyndte en gymnasial uddannelse i Syddanmark i 2013, ventes at gennemføre uddannelsen.

lille effektmodel-5