Aktiv deltagelse af folkeskolens afgangsklasser i DM Skills 2011

Formål

Formålet med projektet har været at synliggøre de mange muligheder i erhvervsuddannelserne for folkeskoleeleverne, således at flere vil vælge disse uddannelser som et aktivt tilvalg ud fra viden, og ikke i mangel på bedre - med stort frafald til følge. Endvidere at vise og tiltrække såkaldte "stærke elever" til erhvervsuddannelserne.

Partner

Syddansk Erhvervsskole Odense – Vejle deltager som en meget engageret skole i Odense. Det vil sige, at lærere, elever og ledelse vil blive stærkt involveret i mesterskaberne forud for de nationale mesterskaber og selve det nationale mesterskab i 2011. SkillsDenmark – organisatorisk arrangør af nationale og internationale mesterskaberne for erhvervsuddannelserne. Odense kommune – praktisk arrangør af mesterskaberne. UU-Odense, koordinerende kontakt til folkeskolerne i Region Syd. Danske Erhvervsskoler - Bestyrelserne, Sekretariat for SkillsDenmark. De faglige udvalg for erhvervsuddannelserne.

Leverancer

Leverancerne kan opdeles i to punkter:

1. At folkeskoleeleverne i Region Syddanmark på en aktiv måde via konkurrencerne ser, hvad en erhvervsuddannelse kan føre til ved at opleve, hvordan de dygtigste elever konkurrerr til Danmarksmesterskaberne. Derved vil folkeskoleeleverne i forbindelse med valg af ungdomsuddannelse have et mere solidt grundlag at vælge ud fra. Forhåbentlig vil erhvervsuddannelserne for en del blive et aktivt tilvalg og ikke bare "det der nu var muligt".

2. At vi får opbygget en opgavebank til folkeskolekonkurrencerne, får etableret nogle konkurrenceregler og får udarbejdet en drejebog for for-konkurrencer og konkurrencerne, som kan bruges i de fremtidige DM-arrangementer, der fremover vil blive afholdt hvert år.

Udvalgte resultater og erfaringer

Ud over oplevelsen var det meningen, at DM i Skills og DM for 9. klasserne skulle være en aktiv form for studievejledning, hvor skoleeleverne var en aktiv part af eventen frem for at være passive tilskuere. DM i Skills har tre formål, dels at dyrke talenterne – talentpleje, dels at eksponere uddannelserne på erhvervsskolerne som spændende og interessante uddannelser, og endelig at være med til at hæve overliggeren på erhvervsuddannelserne på det faglige plan. Målet er, at flestmulige grundskoleelever vælger en erhvervsuddannelse som en positivt tilvalg i stedet for det mindstmringemvalg. Vi tror på, at et aktivt tilvalg også vilmpåvirke frafaldet i positivmretning. En tendens, der har været gældende i bl.a. Finland og Canada, hvor man har haft disse aktiviteter i mange år.

Resultatet af tilmeldingstallene til erhvervsuddannelserne i marts 2011 beskrives herunder.

Tilmeldingstallene til erhvervsskolerne 2011 er en gyser – nedgang på hhx, htx og eud – mere eller mindre over hele landet, med nogle få positive undtagelser. En af de glædelige undtagelser er eud – på de tekniske skoler på FYN. Kold College: 245 – 258 (første tal er 2010 – det andet 2011)

Svendborg Erhvervsskole: 224 – 237, Syddansk Erhvervsskole: 1048 – 1160. Det betyder, at målet på den korte og lidt længere bane er opnået.

Projektperiode

Projektet blev gennemført i perioden oktober 2009 til april 2011

Projektets økonomi

Regionsrådet har bevilget 690.000 kr. til projektet.

Uddannelses-barometer

50

lille effektmodel-5

13-gul

af de syddanske unge, der afsluttede 9. klasse i 2013 har utilstrækkelige formelle dansk- og/eller matematikkundskaber.