Konkret udfoldning af campus-samarbejde fagligt og socialt

Formål

Campus Grindsted er på mange måder et eksemplarisk samarbejde, hvor udgangspunktet er i alt 9 forskellige institutioner, som fra starten har haft det fælles mål at fastholde gode ungdomsuddannelsesmuligheder i et lokalområde, hvor dette ikke er givet. Projektet går ud på at uddrage fællesnævnere, fastlægge campusunderstøttende sociale og faglige tiltag målrettet såvel elever som medarbejdere; alt sammen med det hovedformål at skabe en sådan attraktivitet hos de primære interessenter – eleverne – at en stabil og voksende søgning kan sikre bevarelse af den mangfoldige uddannelsesvifte, som er hele samarbejdets formål og forudsætning

Partner

Erhvervsgymnasiet Grindsted (Ansøger), Grindsted Gymnasium og HF, Syddansk Erhvervsskole, Grindsted, Grindsted Landbrugsskole, VUC Vest, SOSU-Esbjerg, Grindsted Produktionshøjskole, Tronsøskolen, 10. Klasse skolen

Leverancer

Projektet vil udvikle følgende:

  • Et campus-samarbejdes værdibærende grundlag
  • Konkrete elevrettede og medarbejderrettede faglige samarbejdsprojekter
  • Konkrete elevrettede og medarbejderrettede sociale aktiviteter
  • Organisatorisk model/struktur for samarbejdet
  • Idékatalog over samarbejdstemaer/-emner/-flader
  • En oversigt over de udfordringer og muligheder, et campussamarbejde

Projektperiode

Projektet blev gennemført i perioden august 2012 - juni 2014.

Projektets økonomi

Regionsrådet har bevilget 994.620 kr. til projektet.

Uddannelses-barometer

86-blaa

af de elever, der påbegyndte en gymnasial uddannelse i Syddanmark i 2013, ventes at gennemføre uddannelsen.

79 copy_copy 

af de 25-34-årige i Syddanmark har gennemført en ungdomsuddannelse.

50