Uddannelse med perspektiv

Formål

Projektets formål har væet at give specielt de tøvende og usikre unge på gymnasiale ungdomsuddannelser motivation, fokus og videreuddannelsesperspektiv på deres igangværende ungdomsuddannelse. Et konkret videreuddannelsesperspektiv kan være med til at motivere og fastholde den unge i ungdomsuddannelsen.

Projektet har derfor rettet sig mod de studieretninger, hvor der ikke er et klart videreuddannelsesperspektiv, og som derfor i større omfang vælges af elever, der ikke har et konkret mål i forhold til gennemførsel af en gymnasial uddannelse.

Partner

Fredericia Gymnasium (stx), Rødkilde Gymnasium. (stx), Alssund Gymnasium. (stx), Syddansk Erhvervsskole, Odense. (htx), Tønder el. Varde Handelsskole. (hhx), Erhvervsakademiet Lillebælt, University College Lillebælt, Designskolen Kolding, Syddansk Universitet, Odense, Syddansk Universitet, Sønderborg, Studievalg Fyn og Studievalg Syd, University College Syd.

Leverancer

  • Projektet udvikler 13 studieretningspakker, som efterfølgende stilles til rådighed for regionens ungdomsuddannelser
  • Der udvikles en model for studieretningspakker, som afprøves i projektet. Der er tale om forløb af to til fire dages varighed, som med hensyn til opbygning af intensitet og personlig involvering er inspireret af campmodellen, men er uden overnatning.
  • Undervisningspakkerne designes til at kunne understøtte skolernes bestræbelser på at tegne nogle klare studieretningsprofiler og at give de unge et gennemførelses- og videreuddannelsesperspektiv

Projektperiode

Projektet blev afviklet i perioden 2011-2016

Projektets økonomi

Projektet har fået bevilget 1.900.000 kr. af Regionsrådet

Uddannelses-barometer

20

86-blaa

af de elever, der påbegyndte en gymnasial uddannelse i Syddanmark i 2013, ventes at gennemføre uddannelsen.

lille effektmodel-5