Læseløft-Syd

Formål

Projektet Læseløft Syd har haft det overordnede formål at styrke de unges læsefærdigheder og give dem bedre forudsætninger for at gennemføre en ungdomsuddannelse. Tre erhvervsskoler har samarbejdet om at revidere de nuværende læsehandlingsplaner – herunder styrke samarbejdet mellem læsevejledere og faglærere. Et styrket samarbejde vil betyde en mere spændende, motiverende og inkluderende undervisning.

Projektet har også haft som mål at udvikle et online læsetræningsværktøj, der er tilpasset EUD, og som bygger på en indledende screening. Hensigten er, at individuelt tilpassede læsekurser vil give elever på grund- og hovedforløb et læseløft. Projektet trækker på eksperter i læsning samt tidligere gennemførte læseprojekter og vil formidle viden om projektet specifikt og læsning bredt i og uden for regionen.

Partner

  • EUC Syd
  • Hansenberg
  • EUC Vest
  • Praxis - Erhvervsskolernes Forlag

Leverancer

  • En revideret læsehandlingsplan og en konkret implementeringsvejledning med beskrivelse af den fulde læseindsats med metoder, værktøjer og samarbejdsformer mellem relevante aktører
  • Et digitalt læsetræningsværktøj med tilhørende undervisningsmaterialer, unge-tekster og vejledninger
  • Fire film om Læseløft-Syd til viral formidling

Udvalgte resultater og erfaringer

I resultaterne fra evaluerignsrapporten fremgår det, at der ikke er entydige indikationer på, at eleverne har oplevet, at støtten til læsning og hjælp til faglig forståelse er tiltaget eller forbedret. Andelen af elever, der oplever at skolen hjælper med læsning er forholdsvist uændret. Hver tiende elev oplever, at have opnået et højere niveau i læsning, mens hovedparten vurderer, at de er på samme niveau som før. Samlet vurderes det, at der er sket fremskridt, men rækkevidden af disse er svære at vurdere. Projektet har oprettet en hjemmeside, hvor der findes konkret inspiration og film om projektets væsentlige elementer.

Link til hjemmesiden: https://laeseloeftsyd.wordpress.com/

Evaluering

Projektets evalueringsrapport kan læses her (1.6 MB)

Projektperiode

Projektet blev afviklet i perioden 5. maj 2014 - 30. september 2016

Projektets økonomi

Projektet fik den 28. april 2014 tilsagn fra Regionsrådet om støtte på 2.200.000 kr.

Uddannelses-barometer

86-blaa

af de elever, der påbegyndte en gymnasial uddannelse i Syddanmark i 2013, ventes at gennemføre uddannelsen.

79 copy_copy 

af de 25-34-årige i Syddanmark har gennemført en ungdomsuddannelse.

20