Drengeprojekt Syddanmark

Formål

Projektets formål har været at bidrage til at minimere gruppen af drenge, der er i fare for ikke at afslutte deres ungdomsuddannelse uden at have realistiske muligheder for at komme videre i uddannelsessystemet eller i varig beskæftigelse.

Parter

Studievalg Fyn har været projektleder på projektet. Hertil har Studievalg Sydjylland samt ungdomsuddannelserne Svendborg Erhvervsskole, Tønder Handelsgymnasium & Handelsskole, Erhvervsgymnasiet Grindsted, Vestfyns Handelsskole og Handelsgymnasium deltaget.

Leverancer

  • Der er udviklet et screeningsværktøj, som kan identificere drenge i ungdomsuddannelserne, som er i fare for ikke at komme videre i uddannelse eller job.
  • Der er gennemført vejledningssamtaler med 180 drenge og de fleste drenge har deltaget i eksterne afklaringsaktiviteter som fx besøg eller praktik på virksomheder og videregående uddannelser.
  • Der er udviklet en drengeprojekt manual.

Udvalgte resultater og erfaringer

Projektet havde et mål om, at 40 pct. af drengene i målgruppen skulle have til hensigt at starte på en videregående uddannelse senest 2 år efter afsluttet hhx, htx eller eud. Evalueringen viser, at 60 pct. af projektdrengene overvejer at læse videre inden for det næste år. Projektet havde også et mål om, at samtlige de deltagende drenge skulle have et videregående uddannelsesperspektiv. Dette mål vurderes også i evalueringen at være blevet opfyldt.

Ungdomsuddannelserne i projektet har besluttet at fortsætte efter projektets afslutning med at gennemføre vejledningssamtalerne med fokus på at motivere drengene til at tænke over deres videre uddannelses- og karriereveje.

Evaluering

Projektets evalueringsrapport er tilgængelig her på Region Syddanmarks hjemmeside.

Projektperiode

Projektet blev gennemført i perioden oktober 2013 til juni 2016.

Projektets økonomi

Projektets samlede udgifter beløb sig til 1.074.071 kr., hvoraf 85 % blev finansieret af Region Syddanmarks uddannelsespulje.

Uddannelses-barometer

Lagkage3medTekst

Kun 47% af eleverne i Syddanmark med gennemført grundforløb i 2013 havde en ordinær praktikplads 6 måneder efter gennemførelsen af grundforløbet.          

lille effektmodel-5

13-gul

af de syddanske unge, der afsluttede 9. klasse i 2013 har utilstrækkelige formelle dansk- og/eller matematikkundskaber.