Projekt X

Formål

Formålet med Projekt X har været at udvikle et unikt efteruddannelsestilbud for undervisere inden for natur, teknik og sundhed gennem netværksdannelse mellem de involverede institutioner, ligesom det skulle understøtte overgangsproblematikker mellem grundskolen og ungdomsuddannelser (herunder erhvervsskoler).

Parter

NTS-centeret (nu Astra), Gråsten Landbrugsskole, Aabenraa Statsskole, Svendborg Gymnasium, Svendborg Erhvervsskole, Kold College, Nyborg Gymnasium, grundskoler

Leverancer

  • Der blev etableret et efteruddannelsesprogram for undervisere, der var med til at opkvalificere og skabe sammenhæng i uddannelsessystemet.
  • Der blev udviklet og afprøve af undervisningsforløb, der påvirker elevernes lyst til at lære livet igennem herunder lyst til videre(gående) uddannelse.
  • Understøttelse af netværk etableret i Science-kommuneregi samt udvikling af nye netværk.
  • Afprøvning af modeller for faglig og/eller fagdidaktisk opkvalificering af lærere fra forskellige undervisningsmiljøer.
  • Udvikling af konkrete undervisningsmaterialer med kvalificeret inddragelse af events og lokale virksomheder i undervisningen.

Udvalgte resultater og erfaringer

De deltagende lærere fra de forskellige uddannelsesinstitutioner gav i de fleste tilfælde udtryk for et væsentligt udbytte af projektet i form af faglig inspiration og diskussioner med lærere fra andre institutioner. Projektet blev et vigtigt forum for faglige diskussioner, som ellers ikke var mulige. Der var dog en asymmetri mellem lærerne fra grundskolerne og ungdomsuddannelserne. Grundskolelærerne på tværs af netværkene mente i højere grad, at de fik noget fagligt ud af at deltage i netværkene, hvor lærerne fra ungdomsuddannelserne primært så netværksaktiviteterne som brobygningsaktiviteter og som en mulighed for at rekruttere elever til deres uddannelser.

I alt blev der afviklet 11 forløb, som er blevet til inspirationsmateriale på projektets hjemmeside. Ifølge lærerne i netværkene, var eleverne generelt engagerede og glade for forløbene.

Evaluering

Projektets evalueringsrapport er tilgængelig her på Region Syddanmarks hjemmeside.

Projektperiode

Projektet blev gennemført i perioden januar 2011 – august 2016.

Projektets økonomi

Projektregnskabet udviser samlede udgifter på 2.860.288 kr., hvoraf 74,3 % blev finansieret af Region Syddanmarks uddannelsespulje.

Uddannelses-barometer

79 copy_copy 

af de 25-34-årige i Syddanmark har gennemført en ungdomsuddannelse.

lille effektmodel-5

22-blaa

af afgangseleverne fra 9. og 10. klasse søger ind på en erhvervsuddannelse (Syddanmark 2014).