Parallel pædagogik

Formål

Projektets formål har været at udvikle forskellige former for undervisningspraksis ved
parallelundervisning, der via brugen af video og it kunne muliggøre undervisning af kursister, der befinder sig i to forskellige geografiske områder. Herunder ville man også undersøge, om der var andre uddannelsesinstitutioner i Region Syddanmark der benyttede sig- eller ville benytte sig af parallel undervisning. Det forventes, at hf-udviklingsforløbet vil appellere til 150 unge voksne.

Heraf vil en tredjedel befinde sig i udkantsområderne, der på denne måde bindes sammen af parallelundervisningen.

Parter

VUC Fyn i hhv. Tønder/Gram, Haderslev,
Aabenraa og Sønderborg, Odense, Nyborg, Middelfart, Glamsbjerg.

Leverancer

  • Øger antallet af kursustilbud indenfor parallelundervisning i udkantsområder
  • Skaber videndeling blandt undervisere
  • Materialeudvikling i fagene dansk, engelsk, matematik og historie

Udvalgte resultater

På baggrund af evaluering, har projektet resulteret i en større grad af selvstændighed i individuel og teamorganiseret læring. Projektet fik som planlagt udviklet digitalt materiale til undervisningen i fagene dansk, engelsk, matematik og historie. Der er med projektets indkøb af udstyr sikret at det ikke er økonomiske hensyn, der afholder uddannelsesinstitutionerne fra
at anvende parallelundervisning i fremtiden.

Evaluering

Projektets evalueringrapport er tilgængelig her (109 KB)

Projektperiode

Projektet blev gennemført i perioden august 2009 – august
2010

Projektets økonomi

Projektet fik bevilget 1.083.845 kr. af regionsrådet.

Uddannelses-barometer

50

22-blaa

af afgangseleverne fra 9. og 10. klasse søger ind på en erhvervsuddannelse (Syddanmark 2014).

79 copy_copy 

af de 25-34-årige i Syddanmark har gennemført en ungdomsuddannelse.