Projekt videndeling

Formål

Projekt Videndeling har haft det formål at undersøge hvilke aktører og videndelingsstrukturer, der eksisterede på og evt. imellem ungdomsuddannelserne og grundskolerne i Region Syddanmark. Derudover ønsker projektet at analysere videndelingen mht. format, indhold og forankring og viden hos den enkelte lærer.

Partner

Københavns Universitet, Lærere og ledere i folkeskoler og gymnasier, Region Syddanmarks kommunale koordinatorer, ngdomsuddannelser, Gundskoler

Leverancer

  • Afprøvede modeller for en optimal videndelingsproces på grundskole og gymnasieniveau med involvering af de vigtigste aktører og med hensyn til eksisterende samarbejdsstrukturer.
  • Beskrivelse af hvilke strukturer der med fordel kan involveres i en fremadrettet og optimeret videndeling imellem lærerne på grundskole og gymnasieniveau.
  • Vejledningsmateriale til fagpersoner, der faciliterer og leder videndelingen i hensigtsmæssige formater i form af workshops, guides eller lignende.

Udvalgte resultater og erfaringer

Projektet har udviklet modeller, som kan bruges til at motivere undervisere i grundskolen og på gymnasierne til at udvikle deres undervisning indenfor science-fag og benytte sig af eksisterende viden. Modellerne muliggør en effektiv videndeling og
erfaringsudveksling på og imellem de involverede institutioner og inkluderede eksisterende videndelingsstrukturer. Herunder var der særligt fokus på hvilke aktører, der kan understøtte videndelingen samt på at afprøve modellerne i praksis og danne grundlag for en bæredygtig forankring af dem.

Evaluering

Projektets evalueringsrapport er tilgængelig her på Region Syddanmarks hjemmeside.

Projektperiode

Projektet blev afviklet i perioden efteråret 2013 – ultimo 2015

Projektets økonomi

Projektet har fået tilsagn af Regionsrådet om støtte på 1.000.000 kr

Uddannelses-barometer

lille effektmodel-5

79 copy_copy 

af de 25-34-årige i Syddanmark har gennemført en ungdomsuddannelse.

13-gul

af de syddanske unge, der afsluttede 9. klasse i 2013 har utilstrækkelige formelle dansk- og/eller matematikkundskaber.