Historiske atlas for ungdomsuddannelserne i Region Syddanmark

Formål

Formålet med projektet har været at styrke de unges forståelse for deres egen tid og dens forudsætninger ved at inspirere dem til at stille spørgsmål til historien omkring os, lokalt og regionalt. Historisk Atlas for ungdomsuddannelserne skal udvikles med henblik herpå. "Historisk Atlas" er en hjemmeside med interaktive kort, der giver brugeren mulighed for at gå på opdagelse i et områdes historie og steder – i første omgang på Fyn.

Partner

Odense Katedralskole som hovedansøger, Odense Bys Museer som ansvarlig for Historisk Atlas Syddanmark, Netværk af ungdomsuddannelser og museer i regionen.

Leverancer

  • At skabe et netværk af undervisere i regionen, og mellem undervisere og museer.
  • At udvikle Historisk Atlas i dialog hermed: Indhold, form, undervisningsforslag, mv.
  • At afholde kurser og skrive artikler om Historisk Atlas for ungdomsuddannelserne

Udvalgte resultater og erfaringer

Hjemmesiden "Historisk Atlas Fyn" blev udviklet med støtte fra Region Syddanmarks kulturpulje. Odense Katedralskole vil nu i partnerskab med Odense Bys Museer udforme eksemplariske emner til undervisningen i billedkunst og historie på grundlag af det historiske atlas, og dermed skabe nye muligheder for formidling og læring i de to fag på gymnasialt niveau.

Projektperiode

Projektet er afviklet i perioden 2008-09

Projektets økonomi

Regionsrådet har bevilget 193.000 kr. til projektet

Uddannelses-barometer

13-gul

af de syddanske unge, der afsluttede 9. klasse i 2013 har utilstrækkelige formelle dansk- og/eller matematikkundskaber.

50

79 copy_copy 

af de 25-34-årige i Syddanmark har gennemført en ungdomsuddannelse.