Samarbejde og videndeling i teams og faggrupper

Formål

Formålet med projektet har været at øge udbyttet af faggruppe og teamsamarbejdet i grundskolen og på ungdomsuddannelserne med det mål, at den faglige undervisning på de enkelte institutioner kan kvalificeres og nytænkes. Ved at få bedre styr på samarbejdet i faggrupper og teams vil der blive skabt retning og plads til at øge videndelingen og de faglige / didaktiske emner. Den enkelte underviser vil derfor få adgang til mere ny viden. Ny viden som der f.eks. er blevet skabt i Projekt X, Syd og Quest. Den viden vil i højere grad finde vej ind i undervisningen og dermed også nå elever og studerende.

Partner

NTS Center Syddanmark, Wanscher og Nielsen, SDU (Laboratorium for sammenhængende undervisning og læring), Faaborg-Midtfyn Kommune, Svendborg Gymnasium og HF, Hansenberg, Novaskolen (Folkeskole I Vejle)

Leverancer

  • Implementering af eksisterende TUS / GRUS koncept fra Projekt Videndeling. Konceptet består af materialer og træningsforløb til teamudviklingsansvarlige, ledere og teamdeltagere på uddannelsesinstitutionerne.
  • En bred forankrings og kommunikationsstrategi, med både workshops, møder, artikler og trykte materialer, der skal formidle projektets viden og værktøjer til både den primære målgruppe af faggruppe og teamkoordinatorer og deres ledelser samt den sekundærer målgruppe af relevante beslutningstagere og interesseorganisationer.

Projektperiode

Projektet er gennemført i perioden 2016-17

Projektets økonomi

Regionsrådet har bevilget 697.256 kr. til projektet.

Uddannelses-barometer

Lagkage3medTekst

Kun 47% af eleverne i Syddanmark med gennemført grundforløb i 2013 havde en ordinær praktikplads 6 måneder efter gennemførelsen af grundforløbet.          

lille effektmodel-5

50