Afrapportering fra scienceseminar i december 2016

Region Syddanmark og Astra, det nationale center for læring i natur, teknik og sundhed i Danmark, afholdt den 12. december 2016 et scienceseminar i Billund. Seminaret bød på både oplæg, paneldiskussioner og gruppearbejde for 50 regionale og kommunale politikere, skolechefer og naturfagskoordinatorer.

Hovedbudskabet var på seminaret var, at vækst og uddannelse går hånd i hånd, og at der i fremtiden bliver en stigende efterspørgsel efter arbejdskraft med kompetencer inden for science-fagene.

Region Syddanmark har siden 2010 haft en målsætning om at andelen af unge, der vælger en scienceuddannelse, skal stige med 20 procent. Den seneste opgørelse viser, at søgningen til de videregående science-uddannelser er højere i 2015 end i 2010, men der stadig er et godt stykke vej til de 20 procent.

Derfor var der på seminariet fokus på, at få delt den nyeste viden samt udvikling af nye tiltag og initiativer, der kan give regionens børn og unge gode oplevelser, lyst og vilje til at uddanne sig inden for de mange forskellige uddannelser, der findes under overskriften natur, teknik og sundhed.

Ét af budskaberne på seminaret var, at interessen for science blandt børn og unge skabes i grundskolen. Uddannelseschef ved Silkeborg Gymnasium, Brian Krog Christensen, pegede på, at vi i sammenligning med andre lande ligger lavt i forhold til andel af unge, der søger en scienceuddannelse. Det handler om at få området gjort attraktivt og tage udgangspunkt i de ting, der kan skabe øget begejstring for naturfagene. Fx kan samarbejde mellem skoler og virksomheder være med til på en motiverende måde at vise, hvordan naturfagene kan anvendes i praksis.

Af inspirerende og succesfulde tiltag kan næves Billund Kommune, som har formået at rekruttere flere unge til scienceområdet ved at prioritere uddannelse og vejledning samt ved at indgå i et tæt samarbejde med Lego-koncernen og andre lokale virksomheder.

Oplevelsescenter Harteværket ved Kolding er et eksempel på, hvordan nye initiativer og projekter kan realiseres, når private og offentlige aktører samarbejder. Harteværket er medfinansieret af Region Syddanmarks uddannelsespulje og har til formål at gøre flere elever interesserede i at vælge en scienceuddannelse ved at gennemføre undervisningsforløb for grundskoler og ungdomsuddannelser på Harteværket.

Ingeniørforeningen præsenterede ideen om en teknologipagt med inspiration fra Holland. Tanken er, at der med en teknologipagt kan skabes et frivilligt samarbejde på tværs af erhvervsliv, uddannelsesinstitutioner, det offentlige, fagforeninger m. fl. for at styrke det tekniske og naturvidenskabelige felt og konkrete indsatser.

Der er med afholdelsen af seminariet et ønske om at skabe grobund for og styrke samarbejdet mellem de forskellige parter.

I foråret 2018 mødes aktørerne derfor igen for at følge op på initiativerne fra science-dagen i Billund.

Uddannelses-barometer

Lagkage3medTekst

Kun 47% af eleverne i Syddanmark med gennemført grundforløb i 2013 havde en ordinær praktikplads 6 måneder efter gennemførelsen af grundforløbet.          

79 copy_copy 

af de 25-34-årige i Syddanmark har gennemført en ungdomsuddannelse.

20