Region Syddanmark afholdt vidensworkshop om praktikpladser den 30. november 2016.

Vidensworkshoppen havde over 60 deltagere og samlede relevante aktører på området fra erhvervsskoler samt arbejdsmarkedets parter.
Som en del af workshoppen, blev der gennemført en projektudviklingsseance, hvor deltagerne drøftede fremtidige initiativer og projekter.

Dagens oplægsholdere kom hver med deres bud på udfordringer og muligheder i forhold til at skaffe flere praktikpladser til syddanske unge. Deltagerne hørte blandt andet oplæg fra Danmark Evalueringsinstitut, IBC i Kolding, 3F, Svendborg Erhvervsskole samt en lokal virksomhed.

Mange af deltagerne på dagen udtrykte, at problemstillingen i forhold til praktikpladser er nuanceret og handler om eksempelvis virksomhedernes ressourcer, elevernes faglige og geografiske mobilitet, uddannelsernes omdømme samt samarbejde og koordinering de forskellige aktører imellem.

Input fra vidensworkshoppen indgår i regionens videre arbejde om at kvalificere problemstillinger vedr. praktikpladser og eventuelle nye projektforslag til Region Syddanmarks Uddannelsespulje.

Næste ansøgningsfrist

Næste ansøgningsfrist til uddannelsespuljen er den 15. marts 2017. Ansøgningerne skal ligge inden for rammerne af den nye handlingsplan for Syddansk Uddannelsesaftale for 2016-17.

Læs mere om Region Syddanmarks uddannelsespulje og handlingsplanen for Syddansk Uddannelsesaftale for 2016-17 ved at klikke på linket: https://regionsyddanmark.dk/wm285310

Uddannelses-barometer

50

Lagkage3medTekst

Kun 47% af eleverne i Syddanmark med gennemført grundforløb i 2013 havde en ordinær praktikplads 6 måneder efter gennemførelsen af grundforløbet.          

13-gul

af de syddanske unge, der afsluttede 9. klasse i 2013 har utilstrækkelige formelle dansk- og/eller matematikkundskaber.