Uddannelsesbarometer 2016 er nu i luften!

Andelen af syddanske unge, der vælger en naturvidenskabelig, teknisk eller sundhedsfaglig uddannelse, er svagt stigende. Det viser en analyse fra Region Syddanmark, Uddannelsesbarometer 2016. Dermed er Syddanmark fortsat på
rette vej i forhold til at leve op til de øgede krav om teknologiske kompetencer på fremtidens arbejdsmarked.

Det går fremad med Region Syddanmarks målsætning om at få flere unge til at vælge en scienceuddannelse – dvs. en uddannelse inden for naturvidenskab, teknik eller sundhed, om end der fortsat er et stykke vej, inden regionens målsætning er realiseret.

Andelen af optagne på en naturvidenskabelig retning på de gymnasiale uddannelser i Syddanmark har været konstant stigende siden 2012, og i 2016 valgte 31,3 pct. af de nyoptagne en naturvidenskabelig retning. Det er især pigerne, der har fået øjnene op for naturvidenskaben – her er andelen steget fra 25,3 pct. i 2010 til 28,6 pct. i 2016. Det viser analysen Uddannelsesbarometer 2016.

Fortsat brug for skarpt fokus

Når man ser på andelen, der vælger en naturvidenskabelig retning på de videregående uddannelser, viser de nyeste tal fra 2015, at Syddanmark med 40,9 pct. ligger over landsgennemsnittet på 38,6 pct. Andelen er dog faldet en lille smule fra 2014 til 2015 i Syddanmark. Der er således fortsat brug for et skarpt fokus på at få flere syddanske unge til at vælge en scienceuddannelse:

Den samlede stigning i andelen af optagne på naturvidenskabelige uddannelser er blandt andet resultatet af en fokuseret indsats på at nå målsætningen om, at andelen skal stige med 20 pct. i forhold til 2010. Her viser tallene fra Uddannelsesbarometer 2016, at der stadig er et godt stykke vej. Andelen, der er optaget på en naturvidenskabelig retning ved de gymnasiale uddannelser, er 2 pct. større end i 2010, mens andelen af de optagne på de videregående naturvidenskabelige uddannelser er steget 4 pct. siden 2010.

Du kan se mange andre statistikker for uddannelsesområdet i Uddannelsesbarometer 2016, som du kan hente her.

Uddannelses-barometer

Lagkage3medTekst

Kun 47% af eleverne i Syddanmark med gennemført grundforløb i 2013 havde en ordinær praktikplads 6 måneder efter gennemførelsen af grundforløbet.          

13-gul

af de syddanske unge, der afsluttede 9. klasse i 2013 har utilstrækkelige formelle dansk- og/eller matematikkundskaber.

86-blaa

af de elever, der påbegyndte en gymnasial uddannelse i Syddanmark i 2013, ventes at gennemføre uddannelsen.