Støtte til nye projekter og næste ansøgningsfrist til uddannelsespuljen

Regionsrådet besluttede på mødet den 26. juni 2017 at give støtte på i alt 12.717.031 kr. til 5 nye projekter fra uddannelsespuljen. Projekterne er:

  • Anvendt naturvidenskab for de 16-24 årige
  • E2E - Fra Erhvervsskole til Erhvervsuddannelse
  • E-sport og Uddannelse i Region Syddanmark
  • Geo & Bio Science Center Syd
  • Klar til studier

Du kan læse mere om de forskellige projekter i bilaget til dagsordenpunktet her: https://www.regionsyddanmark.dk/wm502676

Fra efterskole til erhvervsskole

Ét af de støttede projekter handler om at give unge større kendskab med erhvervsuddannelserne.

For få unge har kendskab til de mange muligheder som en erhvervsuddannelse kan føre til, derfor har Region Syddanmark afsat 3 mio. til projektet "E2E – fra efterskole til erhvervsuddannelse" i foråret 2017.

Projektet har til formål at give ca. 1200 efterskoleelver fra 8., 9. og 10. klasse fra region Syddanmark mulighed for at få en større viden om erhvervsuddannelserne og herigennem bidrage til at flere unge søger om optagelse på en erhvervsuddannelse.

I projektet indgår der 12 efterskoler og 8 erhvervsskoler, som i et samarbejde sørger for at eleverne får mulighed for at få erhvervsrettet undervisning. Eleverne får gennem to konkrete undervisningsforløb opgaver, som betyder, at de kommer ud i produktionshallerne og fag på skemaet, som er meget mere erhvervsrettede end tidligere.

Konkret vil projektet "E2E – fra efterskole til erhvervsuddannelse" udvikle og oprette erhvervsrettede linjefag samt orientere nuværende linjefag mod erhvervsuddannelser.

Næste ansøgningsfrist

Næste ansøgningsfrist til uddannelsespuljen er den 15. september 2017. Ansøgningerne skal ligge inden for rammerne af den nye handlingsplan for Syddansk Uddannelsesaftale for 2016-17.

Læs mere om Region Syddanmarks uddannelsespulje og handlingsplanen for Syddansk Uddannelsesaftale for 2016-17 ved at klikke på linket: https://regionsyddanmark.dk/wm285310

 

Uddannelses-barometer

Lagkage3medTekst

Kun 47% af eleverne i Syddanmark med gennemført grundforløb i 2013 havde en ordinær praktikplads 6 måneder efter gennemførelsen af grundforløbet.          

86-blaa

af de elever, der påbegyndte en gymnasial uddannelse i Syddanmark i 2013, ventes at gennemføre uddannelsen.

13-gul

af de syddanske unge, der afsluttede 9. klasse i 2013 har utilstrækkelige formelle dansk- og/eller matematikkundskaber.