Målsætninger

Visionen er, at Region Syddanmark skal være en region med uddannelser i verdensklasse på alle niveauer, og hvor alle unge udfolder deres potentiale i forhold til arbejdsmarkedet.

Syddansk Uddannelsesaftale har tre uddannelsespolitiske målsætninger:

Klik på den enkelte målsætning for at læse mere.

Uddannelses-barometer

86-blaa

af de elever, der påbegyndte en gymnasial uddannelse i Syddanmark i 2013, ventes at gennemføre uddannelsen.

13-gul

af de syddanske unge, der afsluttede 9. klasse i 2013 har utilstrækkelige formelle dansk- og/eller matematikkundskaber.

50