95 % målsætningen

Parterne bag Syddansk Uddannelsesaftale har målsætningen, at 95 % af en årgang skal have en ungdomsuddannelse. Der er tidligere igangsat mange projekter på ungdomsuddannelserne i bestræbelserne på at få flere til at gennemføre en ungdomsuddannelse, men de har desværre ikke haft den store effekt. Med disse erfaringer i bagagen er Syddansk Uddannelsesaftale blevet udarbejdet. 

Uddannelsesbarometeret er et fælles redskab for alle parterne bag uddannelsesaftalen, og formålet er, at det i højere grad bliver muligt at måle effekten for den samlede indsats. En større effekt er nemlig nødvendig for, at 95 % målsætningen indfries.

I Syddansk Uddannelsesaftales handlingsplan 2014-2015 indeholder 95 % målsætningen 4 centrale udfordringer. Læs om disse i handlingsplanen topmenuen.

 

Uddannelses-barometer

22-blaa

af afgangseleverne fra 9. og 10. klasse søger ind på en erhvervsuddannelse (Syddanmark 2014).

86-blaa

af de elever, der påbegyndte en gymnasial uddannelse i Syddanmark i 2013, ventes at gennemføre uddannelsen.

Lagkage3medTekst

Kun 47% af eleverne i Syddanmark med gennemført grundforløb i 2013 havde en ordinær praktikplads 6 måneder efter gennemførelsen af grundforløbet.