50 % målsætningen

Parterne i Syddansk uddannelsesaftale har en målsætning om, at 50 % af drengene på en ungdomsårgang skal gennemføre en videregående uddannelse - og gerne en naturvidenskabelig eller teknisk en af slagsen.

For at nå 50 % målsætningen er det vigtigt, at drengene støttes i at udfolde deres talent og at kendskabet til EUD-vejen til de videregående uddannelser udbredes.

Regionsrådet har gennem Uddannelsespuljen bevilgede midler til flere projekter, som har fokus på drengene og de videregående uddannelser. Projektet Øget overgangsfrekvens til de videregående uddannelser har et delprojekt, der bl.a. vil synliggøre de videregående uddannelser for eleverne på erhvervsuddannelserne. 

Uddannelses-barometer

71-pink              

af eleverne, der startede på en erhvervsuddannelse i Syddanmark i 2013, ventes at gennemføre grundforløbet.

                                   

13-gul

af de syddanske unge, der afsluttede 9. klasse i 2013 har utilstrækkelige formelle dansk- og/eller matematikkundskaber.

20