20 % målsætningen

Regionsrådet har besluttet at arbejde for at udvikle Syddanmark til en science region. En science region er kendetegnet ved, at der arbejdes målrettet med at udvikle undervisningen indenfor fagområderne natur, teknik og sundhed. Undervisningen for disse tre fagområder skal udvikles lige fra grundskole og til universitet, så flere vælger naturfaglige retninger i ungdomsuddannelserne og på de videregående uddannelser. Et sådan fokus vil hæve det samlede kompetenceniveau til gavn for både det offentlige og private arbejdsmarked.

Årsagen til, at Region Syddanmark gerne vil være en science region, er, at erhvervsstrukturen ændrer sig; de lavproduktive erhverv flytter og erstattes efterfølgende af højproduktive erhverv. Derfor ønsker regionen at uddanne de rette medarbejdere i forhold til udviklingen på arbejdsmarkedet. 

At gøre Region Syddanmark til en science region har tre overordnede formål:

  • at regionen på sigt kan skabe og tiltrække vækstvirksomheder inden for natur, teknik og sundhed
  • at virksomhederne i regionen har adgang til arbejdskraft med de relevante naturfaglige, tekniske og sundhedsfaglige kompetencer for at sikre en langsigtet bæredygtig udvikling i virksomhederne
  • at befolkningen i regionen har en almen dannelse inden for natur, teknik og sundhed, og dermed har viden til at kunne tage stilling til den samfundsmæssige og teknologiske udvikling

At øge uddannelsesniveauet på science området er særligt relevant indenfor Vækstforums forretningsområder Energi og Velfærdsteknologi, hvor det blandt andet er en udfordring at tiltrække ingeniører til offshoreerhvervene i Esbjerg. Skal potentialet i forretningsområderne realiseres på langt sigt, så er det nødvendigt, at virksomhederne har adgang til højt kvalificeret arbejdskraft – noget som science region-initiativet kan være med til at understøtte.

En afgørende faktor for at nå målet med at højne arbejdsstyrkens kompetencer er, at der allerede i grundskolen skabes opmærksomhed omkring de naturfaglige fag. For skabes der interesse blandt eleverne i grundskolen vil det medvirke til, at flere unge vælger fagretninger indenfor natur, teknik og sundhed på både erhvervsuddannelser og gymnasiale uddannelser, og efterfølgende også vælger videregående uddannelser indenfor disse fag.

Uddannelses-barometer

20

22-blaa

af afgangseleverne fra 9. og 10. klasse søger ind på en erhvervsuddannelse (Syddanmark 2014).

79 copy_copy 

af de 25-34-årige i Syddanmark har gennemført en ungdomsuddannelse.