Aktører fik kærlig opsang og nye idéer

Der blev rusket op i gamle vaner, da parterne bag Syddansk Uddannelsesaftale mødtes for at finde nye løsninger til, hvordan flere syddanske unge får sig en uddannelse.

Hvordan får vi flere børn og unge til at vælge en uddannelse inden for naturfag? Hvad kan gøre drenge interesserede i at videreuddanne sig efter erhvervsuddannelsen? Og hvilke knapper kan vi trykke på for at styrke børns faglighed i dansk og matematik, så de får en lettere overgang til ungdomsuddannelsen?

Det var nogle af de spørgsmål, som repræsentanter fra de syddanske uddannelsesinstitutioner forsøgte at besvare, da de mødtes til aktørmøde 14. september i Regionshuset i Vejle. Parterne er alle en del af Syddansk Uddannelsesaftale, og målet med dagen var dels at få ny inspiration, dels at finde nye idéer til projekter, som kan få støtte af Region Syddanmarks uddannelsespulje i 2013.

 - Vi står med en mastodont af en udfordring, og det tager tid at nå i mål. Men vi har skrevet under på at samarbejde, og ved at videndele er jeg sikker på, at vi får de bedste idéer og løsninger på bordet, indledte Mogens Kragh Andersen, formand for uddannelsesaftalens styregruppe.

Lad de unge skabe deres eget job

For at understrege nødvendigheden af at tænke 'ud af boksen' var der herefter oplæg fra Soulaima Gourani, virksomhedsrådgiver, foredragsholder og provokatør med stærke meninger om uddannelsesområdet. En af hendes mærkesager er, at voksne skal lade være med at begrænse de unge i deres kreativitet og jobønsker.

- Jeg er så frustreret over vores stive, forældede uddannelsessystem, indledte Soulaima Gourani og fortsatte: 

- Vi skal engagere de unge og give dem frie hænder. De skal ikke miste glansen i øjnene allerede på ungdomsuddannelsen. Vi skal spørge os selv, hvad der kan få dem til holde til at arbejde hele livet og sørge for, at de tror på deres eget talent, lød opfordringen fra foredragsholderen, der selv er blevet kåret som en af de 192 globale ledertalenter i 2012 af World Economic Forum.

Idéer skal omsættes i levedygtige projekter

Herefter var det tid til at ryste posten med idéer. På tværs af skoler og geografi kom deltagerne frem til flere gode forslag til at mindske frafaldet. Et af forslagene gik på i højere grad at koble gymnasiale uddannelser med erhvervsuddannelser, så de studerende får både en teoretisk og en praktisk indgang til naturvidenskab. En anden idé lød på at screene og gøre en ekstra indsats for de elever på erhvervsskolerne, som har potentiale til at læse videre.

Det er nu op til uddannelserne at gå sammen om at skabe levedygtige projekter i 2013. De nye frister for at søge uddannelsespuljen er 15. januar for projekter, der vil styrke børns og unges forudsætninger for at gennemføre en uddannelse, og 1. juni 2013 for projekter, der har fokus på drengene eller science-uddannelser.

Uddannelses-barometer

71-pink              

af eleverne, der startede på en erhvervsuddannelse i Syddanmark i 2013, ventes at gennemføre grundforløbet.

                                   

Lagkage3medTekst

Kun 47% af eleverne i Syddanmark med gennemført grundforløb i 2013 havde en ordinær praktikplads 6 måneder efter gennemførelsen af grundforløbet.          

50