Indsatsen skal fokuseres endnu mere i 2014-2015

Med udgangspunkt i ønsket om at fokusere indsatsen der, hvor der er størst chance for effekt, anbefaler styregruppen, at parterne i Syddansk Uddannelsesaftale fokuserer ind på to overordnede udfordringer i 2014 og 2015.

Det drejer sig om følgende:

  • Udfordring 1: Børn og unges egne forudsætninger for at gennemføre en uddannelse
  • Udfordring 2: For få mænd gennemfører en videregående uddannelse

Udfordringerne vil være omdrejningspunkt for den nye handlingsplan, som træder i kraft den 1. januar 2014.

Til hver udfordring skal der knyttes en række konkrete indsatsområder, eksempelvis en fortsat indsats for unge med mistrivsel. Styregruppen har godkendt et kommissorium for en arbejdsgruppe, der skal komme med forslag til en strategi på området, der bygger på uddannelsesinstitutionernes erfaringer. Samtidig skal strategien og indsatsen kunne implementeres hos alle parter i Syddansk Uddannelsesaftale samt fokusere på tidlig og forebyggende indsats, så man undgår, at de unge mistrives.

Anbefalingerne fra styregruppen går videre til Regionsrådets Udvalg for Regional Udvikling og herefter regionsrådet, der endeligt kan godkende den nye handlingsplan.

Uddannelses-barometer

Lagkage3medTekst

Kun 47% af eleverne i Syddanmark med gennemført grundforløb i 2013 havde en ordinær praktikplads 6 måneder efter gennemførelsen af grundforløbet.          

20

lille effektmodel-5