Støttede projekter i uddannelsespuljen januar 2013

Til uddannelsespuljen januar 2013 med temaet "Børn og unges egne forudsætninger for at gennemføre en uddannelse" modtog Region Syddanmark seks ansøgninger om støtte på i alt 15.2 mio. kr. Ud af disse fik fire projekter d. 29.april 2013 tilsagn fra Regionsrådet om støtte på i alt 9 mio. kr.

De fire projekter er:

Professionelle relationer rykker – Projektet som løber i perioden august 2013 – juli 2015 og har fået bevilget 5.118.224 kr. i støtte, udvikler en elektronisk "kogebog" indeholdende ca. 30 opskrifter på den professionelle relation mellem lærer og elev, altså hjælpemidler til hvordan læreren adskiller den professionelle relation fra den personlige. Desuden ønsker projektet at udvikle en beredskabsplan til håndtering af mistrivsel

Bliv i uddannelse - digital coaching – Projektet som løber i perioden april 2013 – marts 2015 og har fået bevilget 2.100.000 kr. i støtte, har fokus på at bruge en App som hjælpemiddel til at sikre en holistisk indsats over for trivsel og fastholdelse af erhvervsskoleelever. App'en skal hjælpe eleven og mentorerne omkring denne i den daglige tilgang til udfordringer med frafald.

Nye stier - parat til erhvervsuddannelse – Projektet som løber i perioden august 2013 – juli 2015 og har fået bevilget 901.200 kr. i støtte ønsker at udvikle et koncept, der beskriver hvordan de unge, gennem styrkede boglige færdigheder, fagskolefaglighed, livsstilsfaglighed og vejledning, gøres klar til at starte på en erhvervsuddannelse. Helt konkret udvikles konceptet på indgangen til Bygge og Anlæg, og er i udgangspunktet dedikeret snedkeruddannelsen. Dog kan det anvendes på andre indgange til erhvervsuddannelse og af andre aktører.

Fra bænken til banen – Projektet som løber i perioden marts 2013 – oktober 2015 og har fået bevilget 976.112 i støtte har som primært formål, igennem et helt særligt samarbejde mellem folkeskoler, ungdomsuddannelser, idrætsklubber og en professionel fodboldklub, at styrke og dermed udvikle elevernes sociale og personlige forudsætninger med det resultat at sikre elevernes overgang fra folkeskole til ungdomsuddannelse.

Du kan læse mere om projekterne i menuen til venstre.

Ansøgningsrunden i januar 2013 var den første af i alt to ansøgningsrunder til uddannelsespuljen i 2013. Af denne grund er årets uddannelsespulje på ca. 20 mio. kr. delt i to.

Uddannelses-barometer

lille effektmodel-5

71-pink              

af eleverne, der startede på en erhvervsuddannelse i Syddanmark i 2013, ventes at gennemføre grundforløbet.

                                   

22-blaa

af afgangseleverne fra 9. og 10. klasse søger ind på en erhvervsuddannelse (Syddanmark 2014).