Støttede projekter i uddannelsespuljen i juni 2013

Til uddannelsespuljen juni 2013 med temaerne Science og 50% af drengene skal tage en videregående uddannelse, med særlig fokus på EUD-vejen. Region Syddanmark modtog 10 ansøgninger, hvoraf 6 projekter fik tilsagn af regionsrådet på regionsrådsmødet den 23. september 2013. der blev i alt bevilget 11,9 mio. kr. til de 6 projekter.

De seks projekter er:

Det Maritime Hus – Projektet som løber i perioden august 2013 – juli 2015 og har fået bevilget 3.000.000 kr. i støtte. Her udvikles 20 undervisningsforløb inden for det maritime område til såvel undervisning på grundskole- eller gymnasialt niveau som på korte og mellemlange videregående uddannelser. Projektet søger endvidere at fremme synergien mellem uddannelse og erhvervsliv.

Drengeprojekt Syddanmark – Projektet som løber i perioden oktober 2013 – december 2015 har den 23. september fået bevilget 1.233.350 kr. i støtte. Formålet med projektet er at bidrage til, at gruppen af drenge der ikke gør brug af deres ungdomsuddannelse mindskes. Som en positiv sidegevinst til projektets formål, er det sandsynligt, at de elever, der er i risiko for helt at frafalde deres ungdomsuddannelse kan inspireres til at gennemføre denne, hvis de igennem projektet får øjnene op for det videre uddannelsesperspektiv.

Forældreindsats: Fra erhvervsuddannelse til videre uddannelse – Projektet som løber i perioden oktober 2013 – marts 2016 har den 23. september fået bevilget 1.000.000 kr. i støtte. Projektets formål er at øge kendskabet til de unges uddannelsesmuligheder - særligt drengenes langsigtede muligheder med en erhvervsuddannelse. Gennem forældreindsatsen vil projektet hjælpe med at øge optaget til erhvervsuddannelserne gennem forskellige indsatser målrettet forældrene. Forældrenes opbakning til de unges uddannelsesvalg er i mange tilfælde en afgørende forudsætning for, at de unge starter og gennemfører en ungdomsuddannelse.

Projekt Videndeling – Projektet som løber i perioden efteråret2013 – ultimo 2015 har den 23. september fået bevilget 1.000.000 kr. i støtte. Projektet vil skabe en eller flere modeller, som kan bruges til at motivere undervisere i grundskolen og på gymnasierne til at udvikle deres undervisning indenfor science-fag og benytte sig af eksisterende viden. Herunder lægges særligt fokus på, hvilke aktører der kan understøtte videndelingen og hvordan samt på at afprøve modellerne i praksis.

Science Future – Projektet som løber i perioden juni 2013 – december 2015 har den fået bevilget 3.674.000 kr. i støtte. Her udvikles en række undervisningsforløb med lærings- og oplevelsesbaserede camps og tilhørende undervisningsmaterialer med det formål at vække begejstring for sciencefag hos hhv. gymnasie- og folkeskoleelever. Målet er, at flere unge vælger sciencefag på de videregående uddannelser og de naturvidenskabelige/tekniske studieretninger på gymnasierne.

Talentraketten – Projektet som løber i perioden oktober 2013 – august 2015 har den 23. september fået bevilget 1.988.000 kr. i støtte. I projektet tages der udgangspunkt i de særligt interesserede elever - dog på en sådan måde, at et endnu større antal elever får muligheden for at arbejde med naturvidenskab på nye måder og dermed forhåbentligt også kommer i gruppen af særligt interesserede.

Du kan læse mere om projekterne i menuen til venstre.

 

Uddannelses-barometer

71-pink              

af eleverne, der startede på en erhvervsuddannelse i Syddanmark i 2013, ventes at gennemføre grundforløbet.

                                   

Lagkage3medTekst

Kun 47% af eleverne i Syddanmark med gennemført grundforløb i 2013 havde en ordinær praktikplads 6 måneder efter gennemførelsen af grundforløbet.          

13-gul

af de syddanske unge, der afsluttede 9. klasse i 2013 har utilstrækkelige formelle dansk- og/eller matematikkundskaber.