Trivsel under Uddannelse

Konference om trivsel og psykisk sundhed på ungdomsuddannelserne 7. september 2015 sætter fokus på, hvordan man kan forebygge mistrivsel blandt unge på ungdomsuddannelserne og hjælpe de unge, når de ikke trives.

Unges mentale helbred påkalder sig en stadig større opmærksomhed både politisk, akademisk og i uddannelsesverdenen. Cirka 20 pct. af en ungdomsårgang oplever mistrivsel, og psykiske problemer er en hyppig årsag til, at unge falder ud af uddannelse. Det er en fælles opgave at finde løsninger, der går på tværs af ungdomsuddannelser, kommuner og psykiatri.

Derfor arrangerer ”Trivsel og psykisk sundhed på ungdomsuddannelserne” en konference, hvor ønsket er at samle alle gode kræfter for at understøtte den indsats, der mange steder allerede er i gang.

Konferencens formål er at øge kendskabet til psykisk sundhed og trivselsunderstøttende indsatser. Konferencen byder på interaktivt teater, oplæg, samtaler og workshops. Der vil være rig mulighed for at skabe netværk og få inspiration til det videre arbejde med trivsel og psykisk sundhed.

Se program og tilmeld dig her: www.psykiatrienisyddanmark.dk/trivselunderuddannelse

 

Tid og sted:

Mandag den 7. september 2015, kl. 8.30 – 16.00

Hotel Comwell Middelfart, Karensmindevej 3, 5500 Middelfart

Gebyr: 250 kr.

Uddannelses-barometer

86-blaa

af de elever, der påbegyndte en gymnasial uddannelse i Syddanmark i 2013, ventes at gennemføre uddannelsen.

20

71-pink              

af eleverne, der startede på en erhvervsuddannelse i Syddanmark i 2013, ventes at gennemføre grundforløbet.