Næste ansøgningsfrist og nye kriterier for uddannelsespuljen

Næste ansøgningsfrist til uddannelsespuljen er den 15. marts 2016. Ansøgningerne skal ligge inden for rammerne af den nye handlingsplan for Syddansk Uddannelsesaftale for 2016-17.

Udkastet til den nye handlingsplan blev behandlet i Udvalget for Regional Udvikling den 18. januar 2016 og kan ses her: http://www.regionsyddanmark.dk/wm478943#punktnavn6

Klik her for at se de nye krav og kriterier for ansøgninger til uddannelsespuljen.

Uddannelses-barometer

50

lille effektmodel-5

86-blaa

af de elever, der påbegyndte en gymnasial uddannelse i Syddanmark i 2013, ventes at gennemføre uddannelsen.