Vidensworkshop om Styrket overgang til EUD 27. januar 2016

Lige en reminder om, at Region Syddanmark afholder vidensworkshop for parterne i Syddansk Uddannelsesaftale den 27. januar 2016.

Temaet er: Styrket overgang fra folkeskole til erhvervsuddannelserne.

Vidensworkshoppen vil formidle aktuel teoretisk og praksisviden om overgangen fra folkeskole til EUD med henblik på, at deltagerne kan anvende den ny viden til at udvikle projekter til uddannelsespuljen.

De nye kriterier for uddannelsespuljen vil kort blive præsenteret. Der er ansøgningsfrist 15. marts 2016.

På workshoppen vil deltagerne også få mulighed for at møde relevante samarbejdsparter og i fællesskab starte på projektudviklingen til et kommende projekt til uddannelsespuljen.

I den nye handlingsplanperiode 2016-17 ønsker Region Syddanmark, at nye indsatser i højere grad er vidensbaseret, og at der sker en implementering og forankring af virkningsfulde indsatser bredt i organisationen hos de deltagende parter.

Mere vidensbaserede projekter vil kunne sætte målrettet ind, hvor udfordringerne er størst, og med indsatser, der virker. Den organisatoriske implementering sikrer en langvarig effekt.

Region Syddanmark vil derfor afholde en række vidensworkshops.

Se program for workshoppen og tilmeld dig her.

Uddannelses-barometer

86-blaa

af de elever, der påbegyndte en gymnasial uddannelse i Syddanmark i 2013, ventes at gennemføre uddannelsen.

50

lille effektmodel-5