Uddannelsesbarometer 2015 er nu i luften!

Efter flere års faldende ansøgertal har andelen af unge, der efter grundskolen søger ind på erhvervsuddannelserne, stabiliseret sig. Det viser nye tal fra Region Syddanmarks Uddannelsesbarometer 2015. Samtidig vokser andelen af unge, der vælger en science-retning på de videregående uddannelser. Der er dog fortsat brug for en indsats inden for begge områder, så virksomhederne ikke kommer til at mangle kvalificeret arbejdskraft.

Klik her for at læse Uddannelsesbarometer 2015.

Årene fra 2009 til 2013 bar præg af en markant udvikling for optaget på de syddanske erhvervsuddannelser. På blot fire år faldt andelen af unge, der fra grundskolen søgte ind på en erhvervsuddannelse, fra 30 procent til 21 procent.

Siden 2013 har tallet ligget stabilt på 21 procent, og det tyder derfor på, at den nedadgående kurve er bremset. Uddannelsesbarometeret viser samtidig, at i hele perioden siden 2009 har en større andel af syddanske unge søgt ind på erhvervsuddannelserne i forhold til unge i resten af Danmark.

Den regionale vækst- og udviklingsstrategi, som regionsrådet forventes at godkende i næste måned, indeholder den nationale målsætning om, at 25 procent af en årgang skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter grundskolen i 2020. Region Syddanmark og Syddansk Uddannelsesaftale har dog særligt siden 2014 haft fokus på at få flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse, og der er derfor allerede sat en række projekter i gang inden for området.

Flere går science-vejen

Et andet mål i den nye vækst- og udviklingsstrategi er, at andelen, der vælger en naturvidenskabelig, teknisk eller sundhedsfaglig uddannelse – også kaldet en scienceuddannelse – skal stige med 20 procent i forhold til 2010.

Her er der en positiv udvikling, idet andelen foreløbigt er steget med ca. 5 procent siden 2010. For universitetsuddannelserne isoleret set er der tale om en stigning på 10 procent siden 2010. Selvom

der er langt til målet om de 20 procent, er dette et skridt i den rigtige retning. Udviklingen er særlig vigtig for de virksomheder i Syddanmark, der arbejder inden for eksempelvis offshore, sundheds- og velfærdsinnovation samt energieffektivisering, og som brug for flere scienceuddannede.

Uddannelses-barometer

79 copy_copy 

af de 25-34-årige i Syddanmark har gennemført en ungdomsuddannelse.

20

71-pink              

af eleverne, der startede på en erhvervsuddannelse i Syddanmark i 2013, ventes at gennemføre grundforløbet.